Konferencia

PÁLYÁZAT

konferenciarészvétel támogatásra

A Magyar Toxikológusok Társasága (továbbiakban MTT) pályázatot hirdet tudományos konferencián való részvétel támogatására.

Az MTT minden évben 500.000 Ft összértékben támogatni kívánja tagjai részvételét hazai (nem az MTT által szervezett) és/vagy nemzetközi tudományos rendezvényeken. Az egyszeri maximális támogatási összeg 100.000 Ft. Évente egy támogatás nyerhető el és előnyben részesülnek azok, akik az előző évben nem kaptak támogatást. Az a személy pályázhat, aki legalább egy éve regisztrált tagja az MTT-nek, és tagdíj hátraléka nincs.
A benyújtott pályázatokat az MTT vezetősége bírálja el, és szakmai döntése alapján ítéli oda a nyerteseknek.
A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a konferenciaösszefoglalóban, illetve az előadásban/poszteren a köszönetnyilvánításánál feltünteti az MTT támogatását.

A támogatás csak részvételi díj, útiköltség és szállásköltség térítésére fordítható. Ellátásra, napidíjra támogatás nem igényelhető és nem számolható el.
Konferenciatámogatás adható tudományos rendezvényen (konferencia, szimpózium, szeminárium, workshop stb.) való részvétel céljára. Elsősorban az elfogadott előadást, másodsorban az elfogadott poszter bemutatási lehetőséget igazoló pályázók kaphatnak támogatást. Előadásonként és poszterenként csak egy pályázó adhat be kérelmet. A pályázathoz mellékelni kell a rendezvény programját, az előadás/poszter elfogadását igazoló levelet és az előadás kivonatát.

A pályázat benyújtása
Az aláírt pályázatot (ld. pályázati űrlap) kizárólag e-mailben lehet beküldeni.
A címzett Hermann Ildikó titkár (ildiko.hermann@toxicoop.com).
Az e-mail egyben a kísérőlevél, amelyhez a pályázó csatolja (attachment-ként/csatolmányként) az alább megadott követelményeket.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
Az MTT vezetősége pályázati ügyekben elektronikus körlevél formájában a beérkezett és az előírt követelményeknek megfelelő pályázatokat 15 munkanapon belül bírálja el.
Az eredményről valamennyi pályázó értesítést kap az e-mail címére.
Az elnyert pályázati összeg kifizetése utólagosan történik a részvételi igazolás vagy a számla beadásával elektronikus formában.

A pályázatnak tartalmaznia kell

1. Kísérőlevelet, amelyben a pályázó kifejezi pályázati szándékát.
2. A pályázati űrlapon feltünteti nevét, születési évét, végzettségét, beosztását, tudományos fokozatát, tagsági
számát, munkahelyét, e-mail címét, posta címét, telefonszámát. Továbbá feltünteti a rendezvényre vonatkozó
adatokat.
3. A rendezvény körlevelét.
4. Az előadás/poszter elfogadását igazoló levelet.
5. Az adott rendezvény szabályai szerint elkészített magyar vagy angol nyelvű előadás/poszter összefoglalóját.
6. A rendezvényre vonatkozó költségeket.

PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése