Publikáció

PÁLYÁZAT

publikációs támogatásra

A Magyar Toxikológusok Társasága (továbbiakban MTT) pályázatot hirdet tudományos közlemény megjelentetésének támogatására.

Az MTT minden évben tudományos közlemények megjelentetését kívánja támogatni 500.000Ft összértékben. Egy közlemény maximális támogatási összege 100.000 Ft. Ugyanarra a közleményre csak egy pályázat adható be.
Személyenként, illetve kutatócsoportonként évente egy támogatás nyerhető el és előnyben részesülnek azok, akik az előző évben nem kaptak támogatást.
Az a személy, illetve kutatócsoport pályázhat, aki legalább egy éve regisztrált tagja az MTT-nek – csoport esetében legalább egyik személy -, és tagdíj hátraléka nincs.
A benyújtott pályázatokat az MTT vezetősége bírálja el, és szakmai döntése alapján ítéli oda a nyerteseknek.
A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a közlemény köszönetnyilvánításánál feltünteti az MTT támogatását.

A pályázat benyújtása
Az aláírt pályázatot (ld. pályázati űrlap) kizárólag e-mailben lehet beküldeni.
A címzett Hermann Ildikó titkár (ildiko.hermann@toxicoop.com).
Az e-mail egyben a kísérőlevél, amelyhez a pályázó csatolja (attachment-ként/csatolmányként) az alább megadott követelményeket.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
Az MTT vezetősége pályázati ügyekben elektronikus körlevél formájában a beérkezett és az előírt követelményeknek megfelelő pályázatokat 15 munkanapon belül bírálja el.
Az eredményről valamennyi pályázó értesítést kap az e-mail címére.
Az elnyert pályázati összeg kifizetése utólagosan történik a számla vagy a közléselfogadási dokumentum beadásával elektronikus formában.

A pályázatnak tartalmaznia kell

1. Kísérőlevelet, amelyben a pályázó kifejezi pályázati szándékát.
2. A pályázati űrlapon feltünteti nevét, születési évét, végzettségét, beosztását, tudományos fokozatát, tagsági számát, munkahelyét, e-mail címét, posta címét, telefonszámát.
3. Az adott folyóirat formai követelményeinek megfelelően megírt és már lektorált közleményt.
4. A folyóirat végső, megjelentetés előtti elfogadó nyilatkozatát.
5. A megjelentetési díjra vonatkozó adatokat.

PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése