Szakképzés

PÁLYÁZAT

Toxikológiai szakképzésen való részvétel támogatására

A Magyar Toxikológusok Társasága (továbbiakban MTT) pályázatot hirdet olyan toxikológiai szakképzésen való részvétel támogatására, mely megfelel az alábbi feltételeknek:

– legalább 4 féléves képzés, és/vagy

– toxikológiai szakirányú képesítésről oklevelet adó képzés.

Az MTT minden évben, félévenként 500.000 Ft összértékben támogatni kívánja tagjai részvételét toxikológiai szakképzésen. Az egyszeri maximális támogatási összeg 100.000 Ft. Félévente, személyenként egy támogatás nyerhető el. Az a személy pályázhat, aki legalább egy éve regisztrált tagja az MTT-nek, és tagdíj hátraléka nincs. A benyújtott pályázatokat az MTT vezetősége bírálja el a beérkezés sorrendjében, és szakmai döntése alapján ítéli oda a nyerteseknek. A pályázó a támogatott félév vagy képzés befejezése után köteles beküldeni annak teljesítését igazoló dokumentumát elektronikus formában az MTT titkárának.

A pályázat benyújtása

Az aláírt pályázatot (ld. pályázati űrlap) kizárólag e-mailben lehet beküldeni. A címzett Hermann Ildikó titkár (ildiko.hermann@toxicoop.com). Az e-mail egyben a kísérőlevél, amelyhez a pályázó csatolja (csatolmányként) az alább megadott követelményeket.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos az adott félév vagy képzés kezdetéig. Az MTT vezetősége az előírt követelményeknek megfelelő pályázatokat bírálja el. Az eredményről valamennyi pályázó értesítést kap az e-mail címére. Az elnyert pályázati összeg kifizetése utólagosan történik az adott félév vagy képzés teljesítését igazoló dokumentum beküldését követően, a pályázó nevére kiállított számla ellenében.

A pályázatnak tartalmaznia kell

1. Kísérőlevelet, amelyben a pályázó kifejezi pályázati szándékát.
2. A pályázati űrlapot teljes mértékben kitöltve mellékeli
3. Csatolni kell a toxikológiai képzés tematikáját, belefoglalva az oktatott tárgyak listáját, az előadások és gyakorlatok óraszámát és azok kreditértékét stb.

PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése