TOX’2009

Galyatető, 2009. október 14-16.
Hunguest Grandhotel Galya

Előadások listája:

S1 – In silico toxicitás becslés
Mátyus Péter
Semmelweis Egyetem, Szerves Vegytani Intézet, és Gyógyszerkutatási és Gyógyszerbiztonsági Centrum, Budapest
Számítógépes modellezési módszerek alkalmazása a gyógyszer-kutatásban
Balogh Balázs
Semmelweis Egyetem, Szerves Vegytani Intézet, és Gyógyszerkutatási és Gyógyszerbiztonsági Centrum, Budapest
In silico toxikológia. Számítógépes módszerek alkalmazása a toxicitás vizsgálatában 
David Esdail
LAB Research Kft., Veszprém
Expert system for predicting toxicity from chemical structure – DEREK
S2 – Ökotoxikológia
Törő Károly
Országos Körenyezetegészségügyi Intézet, Vízbiológiai és Ökotoxikológiai osztály, Budapest
Új utak az üledékek ökotoxikológiai vizsgálatában
Gáty Szabolcs
LAB Research Kft., Veszprém
Különböző ökotoxikológiai vizsgálatok Mikrobiális növényvédelmi hatóanyagokkal (MPCA)
Fleit Ernő, Fetter Éva
BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, Budapest
„Nemzeti Víztechnológiai Platform”
Vehovszky Ágnes
MTA, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany
Balatonból izolált Cylindrospermopsis raciborskii cianobaktérium törzsek kivonatainak anatoxin-a típusú neurotoxikus membránhatásai azonosított Lymnaea idegsejteken
Bakonyi Gábor
Szent István Egyetem, Budapest
Az Európában termesztésre engedélyezett GM kukoricának a talajállatokra gyakorolt hatásai – új megközelítések
Fekete Sándor György
Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Budapest
A perorális peroxid-terhelés hatása a takarmány-fölvételre, növekedésre és kórszövettani leletre patkányban és csirkében
C1 – Toxikokinetika
Gregus Zoltán
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Foszforolitikus – arzenolitikus enzimek az arzenátot arzenitté redukálják, de hogyan?
Jemnitz Katalin
MTA, Kémiai Kutatóközpont, Budapest
Hepatobiliáris transzporter – gyógyszer interakciók és következményeik
Monostory Katalin
MTA, Kémiai Kutatóközpont, Budapest
Diagnosztikai eljárás a gyógyszer-metabolizáló képesség meghatározására
Vastag Mónika
Richter Gedeon NyRt., Budapest
Farmakológiai gyógyszer-interakciók kísérletes megközelítése
C3 – Vegyi anyagok engedélyeztetési rendszere
Sólyáné Speidl Szilvia
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága, Budapest
Állatgyógyászati készítmények törzskönyvezési és engedélyeztetési eljárása
Horváth Györgyi
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága, Budapest
Biocid hatóanyagok és termékek engedélyezési eljárása az EU-ban és Magyarországon
Kovács Magdolna
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Budapest
A növényvédő szerek engedélyezése az EU-ban és hazánkban
Sebestyén István
European Food Safety Authority (EFSA), Plant Protection Products and their Residues Panel (PPR), Párma, Olaszország
Növényvédő szer hatóanyagok engedélyezési eljárása és adatszolgáltatási kötelezettsége Uniós szinten
Csató Attila
Tolna megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Szekszárd
Növényvédő szerek engedélyezésének környezeti vonatkozásai
Huszár András
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem integratív szemlélete
P1 – Minőségbiztosítás
Laurent Bouillot
Sanofi-Aventis,
Why a GLP QA association in 2009
Sebestyén István
European Food Safety Authority (EFSA), Plant Protection Products and their Residues Panel (PPR), Párma, Olaszország
„GLP” követelmények a növényvédőszer hatóanyagok Uniós engedélyeztetési folyamatában
Péter Klára
CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt, Budapest
Állatgyógyászati termékek GLP ártalmatlansági / biztonsági vizsgálata
Tóth Katalin
TEVA Gyógyszergyár Zrt, Debrecen
Bioanalitikai vizsgálatok minőségbiztosítása GLP követelmények szerint
Vezér Tünde
Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Szeged
A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 9/2001. (III.30.) EüM-FVM együttes rendelet margójára, avagy egy alaprendeletileg előírt minőségügyi rendszernek való megfelelőség Janus-arcú értelmezése
Hermann Ildikó
Auricoop Kft, Dunakeszi
GLP harmonizáció
Poszterek
Porpáczy Zoltán, Lakatos Ágnes, Lajtai Anikó, Benkő András, Kovács L. Gábor, Huszár András
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Kettős tűzhalál toxikológiai vonatkozásai
Lakatos Ágnes, Porpáczy Zoltán, Lajtai Anikó, Benkő András, Huszár András, Kovács L. Gábor
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Mérgezések, gyógyszer abúzusok kiskorúak körében
Benkő András, Lakatos Ágnes, Porpáczy Zoltán, Huszár András
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
A TOX.I.S. megerősítő analízise a hatósági vizsgálatok során
Institóris László, Kereszti Éva, Varga Tibor
Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Igazságügyi Orvostani Intézet, Szeged
Gépkocsivezetők alkohol, kábítószer és pszichotróp anyag fogyasztásának gyakorisága Csongrád megyében
Temesvári Manna, Kőhalmy Krisztina, Kóbori László, Monostory Katalin
MTA, Kémiai Kutatóközpont, Budapest
A CYP2C9, CYP2C19 és CYP3A5 génmutációk gyakorisága a
Krajcsovicz Zoltán, Selényi György
Richter Gedeon NyRt., Budapest
HSD:ICR(CD-1) egerekben talált spontán hisztopatológiai retina elváltozás és jelentősége
Lehel József, Déri János, Laczay Péter, Ácsné Kovacsics Loréna, Gaálné Darin Erzsébet, Budai Péter
Szent István Egyetem ÁOTK, Budapest
A karbofurán ökotoxikológiai veszélyei madarakban
Bakonyi Gábor, Dolezsai Anna, Juriková Tünde, Szekeres László, Balla István
Szent István Egyetem, Budapest
Egy új érzékeny gyorsteszt talajok ökotoxikológiai vizsgálatára ugróvillásokkal (Collembola)
Farkas Anna, Ács András, Kovács Attila, Törő Norbert, Győri János, Vehovszky Ágnes, Kiss Gyula
MTA, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany
Balatoni Cylindrospermopsis raciborskii törzsek toxicitásának vizsgálata – cianotoxinok azonosítása
Kovács Attila, Felföldy Tamás, Farkas Anna, Szalontai Krisztina, Ács András, Vasas Gábor, Győri János, Vehovszky Ágnes
MTA, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany
Mikrocisztin cyanotoxin termelésre képes genotípusok kimutatása molekuláris módszerekkel és előfordulásuk felmérése természetes vizeink cianobaktérium populációiban
Kormos Éva, Budai Péter
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely
Mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív hatásainak vizsgálata in vitro módszerekkel
Dura Gyula, Szabó Katalin
Borsodchem Zrt., Budapest
Nanoanyagok: kutatástól a szabályozásig
Vékes Erika1; Szekeres András1; Bartók Tibor1; Németh László1;  Szakács Péter2; Budai Andrea3
1 FumoPrep Kft., 2 ToxiChem Kft., 3 Edison House Holding Zrt.
Összefoglaló fumonizinek toxikus hatásairól

Fotók