TOX’2010

Galyatető, 2010. október 13-15.
Hunguest Grandhotel Galya

Előadások listája:

Nyitó előadás
1Dinnyés András, 2Pirity K. Melinda, 2Ujhelly Olga, 2Nemes Csilla
1Szent István Egyetem, Molekuláris Állatbiotechnológiai Laboratórium, Gödöllő; 2BioTalentum Kft., Gödöllő
Testi sejtek genetikai újraprogramozása klónozással és indukált pluripotens őssejt módszerekkel transzgenikus modell állatok és sejtes tesztrendszerek létrehozására 
S1 – GENOTOXIKOLÓGIA
1Anna Lívia, 4Reette Holmila, 1Kovács Katalin, 1Győrffy Erika, 2Győri Zoltán, 2Segesdi Judit, 2Minárovits János, 3Soltész Ibolya, 3Kostič Szilárd, 3Csekeő Attila, 4Kirsti Husgafvel-Pursiainen, 1Schoket Bernadette
1Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest; 2Országos Epidemiológiai Központ, Budapest; 3Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest; 4Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki
TP53 tumorszupresszor génmutáció és az aromás DNS addukt szint közötti összefüggés vizsgálata tüdőrákos betegcsoportban
1Kovács Katalin, 2Panagiotis Georgiadis, 2Stella Kaila, 1Anna Lívia, 1Schoket Bernadette, 2Soterios Kyrtopoulos
1Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest; 2National Hellenic Research Foundation, Athén, Görögország
Policiklusos aromás szénhidrogén (PAH) modellvegyületek DNS adduktjainak meghatározása immunesszével és 32P-utójelöléses módszerrel
Lukács Viktória, Anna Lívia, Kovács Katalin, Rudnai Péter, Schoket Bernadette
Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest
Policiklusos aromás szénhidrogén expozíció vizsgálata európai anya-újszülött kohorszokban DNS addukt meghatározással
Gerencsér Gellért, Szendi Katalin, Murányi Edit, Varga Csaba
Pécsi Tudományegyetem, Orvosi Népegészségtani Intézet, Környezet-egészségtani Tanszék, Pécs
Új vizsgálati módszer a gyógyiszapok feltételezett toxicitásának tanulmányozásához
Szendi Katalin, Gerencsér Gellért, Murányi Edit, Varga Csaba
Pécsi Tudományegyetem, Orvosi Népegészségtani Intézet, Környezet-egészségtani Tanszék, Pécs
Gyógyiszapok genotoxicitásának vizsgálata üstökös elektroforézis alkalmazásával
Surján András, Pelikán Györgyi
Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Budapest
Rezveratrol, likopin és csípős paprikapor hatása az uretán mutagenitására Drosophila tesztben
1Török Géza, 2Hargitai Judit, 1Dura Gyula, 3Nagymajtényi László, 1Nyírő Gábor, 2Oláh Béla, 3Szabó Anna
1Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest; 2Lab Research Ltd., Veszprém, Szabadságpuszta; 3SZTE ÁOK Közegészségtani Intézet, Szeged
Öt kódolt vegyület mutagenitási vizsgálata két hazai laborban
S2 – KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA
1Lehel József, 2Berta Erzsébet, 3Marosán Miklós, 4Gál János
Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, 1Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, 2Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék, 4Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék, Budapest; 3Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszer-tudományi Kar, Környezet-tudományi Intézet, Mosonmagyaróvár
Kormoránok nehézfém-szennyezettsége a Kis-Balaton régióban
1Nagy Péter, 1Répási Viktória, 1Mátrai Norbert, 2Kovács Szilvia
Szent István Egyetem, 1Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő; 2Állatorvos-tudományi Kar, Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék, Budapest
Dohányfüsttől a krómszennyezésig: szabadon élő fonálférgek, mint ökotoxikológiai jelzőszervezetek
1Fekete Sándor György, 1Andrásofszky Emese, 2Glávits Róbert
1Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Budapest;
2MgSzH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság, Budapest
A perorális peroxid-terhelés hatása a takarmányfölvételre, növekedésre és kórszövettani leletre patkányban és csirkében
Fleit Ernő, Sándor Dániel Benjámin, Fetter Éva, Szabó Anita
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, Budapest
A Nemzeti Víztechnológiai Platform stratégiai kutatási tervében megjelölt toxikológiai, vízbiztonsági és vízminőségi K+F feladatok
Báskay Imre, Dobó Zoltán
Fővárosi és Pest megyei MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Vízélettani Laboratórium, Gödöllő
Daphnia reprodukciós teszt alkalmazása kemikáliák hormonháztartást befolyásoló hatásának kimutatására
1Szabó Rita, 1Budai Péter, 2Lehel József, 1Horváth Edit
1Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet, Keszthely; 2SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, Budapest
Kadmium és gyomirtó szerek együttes méreghatásának vizsgálata a fejlődő madárembrióban
1Balázs Mária, 1Törökné Kozma Andrea, 1Pándics Tamás, 2Palade Elena Alina
1Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízbiológiai és Ökotoxikológiai Osztály, Budapest; 2SzIE ÁOTK, Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék, Budapest
Vas-oxid nanorészecskékkel végzett ökotoxikológiai vizsgálatok
Vezér Tünde, Szabó Andrea, Nagymajtényi László
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged
Környezeti eredetű mangánszennyezés hatása fiatal felnőtt patkányok viselkedésmintázatára
C1 – KLINIKAI ÉS IGAZSÁGÜGYI TOXIKOLÓGIA
Nagy Gábor
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, Budapest
Új anyagok a kábítószerek feketepiacán
1Hideg Zsuzsanna, 1Kovács Anikó, 1Somogyi Gábor Pál, 2Tóth Anita Réka, 2Tiffinger Aliz, 2Varga Tibor
1ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, Budapest; 2SZOTE Igazságügyi Orvostani Intézet,
Kábítószer és pszichotróp anyagok hatása alatt történő gépjárművezetés bizonyítása az elmúlt tíz évben
Hidvégi Előd, Kerner Ágnes, Fábián Péter, Somogyi Gábor Pál
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek, Országos Toxikológiai Intézet, Budapest
A GC-MS alkalmazása az igazságügyi toxikológiában
1Institóris László, 1Tóth A. Réka, 2Molnár Attila, 1Árok Zsófia, 1Berczi Sándor, 1Tiffinger Aliz, 1Kovács Katalin, 1Kereszty Éva, 1Varga Tibor
1SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet, Szeged; 2Csongrád megyei Rendőrfőkapitányság, Szeged
Alkohol, kábítószerek és egyes pszichotróp listás gyógyszerek fogyasztásának gyakorisága a gépkocsivezetők körében Csongrád megyében, közel 3000 nyálminta analízise alapján
Sára-Klausz Gabriella, Róna Kálmán
Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosításorvostani Intézet, Budapest
A haj, mint speciális biológiai mátrix használhatósága az igazságügyi toxikológiában
1Lakatos Ágnes, 1Lajtai Anikó, 1Montskó Gergely, 2Porpáczy Zoltán, 3Márk László, 1Kovács L. Gábor
Pécsi Tudományegyetem, 1Laboratóriumi Medicina Intézet, 2Igazságügyi Orvostani Intézet, 3Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, Pécs
Az LC-MS alkalmazása a klinikai toxikológiában
1Szabó Pál, 1,2Imre Tímea
1Kémiai Kutató központ, Biomolekuláris Kémiai Intézet, Budapest; 2Kémiai Technológia Transzfer Kft,
Scheduled MRM: avagy akár 1000 célmolekula azonosítása és mennyiségi meghatározása egyetlen injektálásból
1Porpáczy Zoltán, 2Lakatos Ágnes, 1Benkő András, 2Lajtai Anikó, 1Huszár András
Pécsi Tudományegyetem, 1Igazságügyi Orvostani Intézet, 2Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs
Gázkromatográfiával kimutatható mérgező anyagok a klinikai és igazságügyi toxikológiában
1Posta János, 2Tóth Brigitta
Debreceni Egyetem 1OEC Igazságügyi Orvostani Intézet, 2AGTC Növénytudományi Intézet Mezőgazdasági Növénytani és Növényélettani Csoport, Debrecen
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyom-kenderrel (Cannabis sativa L.) szennyezett területeiről származó minták THC-tartalmának vizsgálata
1Mátyus Mária, 2Blazsek Antal, 2Kárpáti Sarolta, 1Gachályi András
1Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ Tudományos Intézet; 2Semmelweis Egyetem, Bőr, Nemikórtani, Bőronkológiai Klinika, Budapest
A mákfogyasztás hatásainak genetikai aspektusai
Boldis Ottó, Kocsis György, Gachályi András
Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ Tudományos Intézet, Budapest
Hajvizsgálati módszerek áttekintése és szerepe a kábítószer vizsgálatokban
Gánszky Ildikó, Farkas Róbert, Wolf Veronika, Király Ágnes, Kiss Andrea, Gachályi András
Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ Tudományos Intézet, Budapest
Mérgező harcanyagok nemzetközi körkontroll vizsgálata (OPCW)
P1 – MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Kósa Tibor
Országos Gyógyszerészeti Intézet, Hatósági Ellenőrzési Főosztály, Budapest
A GLP vizsgálóhelyek hatósági ellenőrzése Magyarországon
Vértesi Adél, Béres Erzsébet, Hermann Ildikó, Hirka Gábor
Toxi-Coop Kutatóközpont Zrt., Balatonfüred
A GLP irányelvek alkalmazása az ökotoxikológiai és mutagenetikai laboratóriumok kialakítása és működése során
Novák István, Mester László
Aurigon-Toxicoop Kutatóközpont Kft. (ATRC), Dunakeszi
GLP rendszerben végzett élőállat- vizsgálatok
Lévai Ferenc, Tarján Katalin, Szatmári István
sanofi-aventis/Chinoin, Budapest
Elektronikus adatkezelés GLP környezetben
Tóth Katalin
TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
Archiválás és archívum követelményei
Poszterek
1Porrogi Pálma, 1Temesvári Manna, 1Kőhalmy Krisztina, 2Vrzal Radim, 2Dvorak Zdenek, 1Monostory Katalin
1MTA Kémiai Kutatóközpont, Budapest; 2Palacky Egyetem, Sejtbiológiai és Genetikai Intézet, Olomouc, Csehország
Dehidroepiandroszteron hatása a 3-metilkolantrénnel kiváltott CYP1A indukcióra
1Imre Tímea, 1Porrogi Pálma, 1Szabó Pál, 1Kőhalmy Krisztina, 1Temesvári Manna, 2Csukly Gábor, 2Bitter István, 1Monostory Katalin
1MTA Kémiai Kutatóközpont, Budapest; 2Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest
Egyéni gyógyszeres terápia beállítása P450 status és antipszichotikum vérszint alapján
1Porrogi Pálma, 1Imre Tímea, 1Szabó Pál, 1Kőhalmy Krisztina, 1Temesvári Manna, 2Csukly Gábor, 2Bitter István, 1Monostory Katalin
1MTA Kémiai Kutatóközpont, Budapest; 2Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest
Egyéni gyógyszeres terápia beállítása CYP3A5*1/*3 genotípusú betegeknél
1Temesvári Manna, 1Porrogi Pálma, 1Kőhalmy Krisztina, 2Kóbori László, 1Monostory Katalin
1MTA Kémiai Kutatóközpont, Budapest; 2Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest
CYP2C9*2 és CYP2C9*3 mutációk hatása az enzim szerkezetére és működésére
Szabó Mónika, Veres Zsuzsa, Vereczkey László, Jemnitz Katalin
MTA Kémiai Kutatóközpont, Budapest
Passzív és aktív folyamatok arányának változása a gyógyszerek hepatocitákba történő bejutása során
Kormos Éva, Budai Péter
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet, Keszthely
A HET-CAM teszt alkalmazása a mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív hatásainak vizsgálatában
1Szabó Andrea, 1Máté Zsuzsanna, 1Vezér Tünde, 2Hermesz Edit, 2Jancsó Zsanett, 2Boros Imre
1SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet; 2TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék, Szeged
Különböző részecskeméretű mangán idegrendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata neurofiziológiai és molekuláris biológiai módszerekkel
1Szalay Brigitta, 2Oszlánczi Gábor, 3Tátrai Erzsébet, 1Szabó Zoltán
1Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest;
2Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Szeged; 3Központi Honvéd Kórház, Budapest
Vas (II-III)oxid nanorészecskék toxikológiai vizsgálata in vivo és in vitro módszerekkel
1Lajtai Anikó, 1Lakatos Ágnes, 2Porpáczy Zoltán, 1Kovács L. Gábor
Pécsi Tudományegyetem, 1Laboratóriumi Medicina Intézet, 2Igazságügyi Orvostani Intézet, Pécs
Kábítószeres esetek előfordulása a klinikai toxikológiában
Benkő András, Lakatos Ágnes, Porpáczy Zoltán, Lajtai Anikó, Huszár András
Pécsi Tudományegyetem, 1Igazságügyi Orvostani Intézet, 2Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs
Amfetamin szerkezetű drogok-2010

Fotók