TOX’2011

Sümeg, 2011. október 12-14.
Hotel Kapitány**** Wellness

Előadások listája:

NYITÓ ELŐADÁS
Tihanyi Károly
Richter Gedeon Nyrt.
In vitro módszerek in cerebro támogatása
S1 – GYÓGYSZERKINETIKA ÉS METABOLIZMUS
Krajcsi Péter
Solvo Biotechnológiai Zrt.
Transzporterek szerepe a gyógyszerek ADME-TOX tulajdonságainak modulálásában 
Szeleczky Gábor
sanofi-aventis/CHINOIN Zrt., Gyógyszerdiszpozíció, Budapest
Kritikus humán ADME paraméterek előrejelzése a felfedező és preklinikai kutatásban 
Monostory Katalin
MTA kémiai Kutatóközpont, Budapest
A gyógyszer-metabolizmusban mutatkozó egyéni különbségek és következményei 
Szabó Pál
MTA Kémiai Kutatóközpont
A QTRAP kínálta lehetőségek a toxikológiai méréseknél 
S2 – TOXIKOPATHOLÓGIA
Peter Maslej
CiToxLAB Hungary, Veszprém
Peripheral Neuropathy in an Extended One Generation Reproductive Toxicity Test with Lead Acetate
Albert Mihály
EGIS Nyrt.
Immunhisztokémia a toxikopatológiában 
1Baranyai Tibor, 2Szász Olga
1Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, Budapest, 2Aurigon-Toxicoop Kutató Központ, Dunakeszi
A sertés orrüregének szövettani feldolgozása toxikopatológiai vizsgálatokban
S3 – SPONZORI ÉS KIÁLLÍTÓI ELŐADÁSOK
1Purdy Kimberly, 2Dragon Annamária
[1]Randox Ltd. Crumlin (Egyesült Királyság), 2BioMarker Kft. Gödöllő
Multiplex forensic drug testing with biochip arrays 
Müller Mónika, Miskó Róbert, Bálint Bence, Miklós Krisztina
Adware Research Kft., Balatonfüred
GLP körülményeknek megfelelően működtethető toxikológiai adatmenedzsment rendszer bemutatása
Carlos Mourelle
Dycem Ltd.
The importance of Contamination Control at floor level within Critical Environments
C1 – KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA
1Szabó Rita, 1Budai Péter, 2Lehel József, 1Kormos Éva
1Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet, 2Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék
A réz és a Dual Gold 960 EC gyomirtó szer egyedi és együttes méreghatásának vizsgálata fejlődő madárembrióban, a fejlődés korai és kései szakaszában 
1Nagy Péter, 2Sávoly Zoltán, 1Mátrai Norbert, 1Horváth Boglárka,
2Záray Gyula, 1Bakonyi Gábor
1SZIE MKK Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő;
1Eötvös Loránd Tudományegyetem, Analitikai Tanszék, Budapest
Nem-szokványos ökotoxikológiai vizsgálatok fonálférgekkel 
Vehovszky Ágnes, Győri János, Kovács W. Attila, Szabó Henriette,
Farkas Anna
MTA, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany 
Balatonból izolált algatörzsek neurotoxikus metabolitjainak target-szelektív jellemzése gerinctelen modelleken
1Hrács Krisztina, 2Karen Van Hoecke, 3Colin Janssen
1SZIE Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő, 2Ghent University, Department of Analytical Chemistry, Ghent, Belgium, 3 Laboratory Environmental Toxicology and Aquatic Ecology, Ghent University, Ghent, Belgium
Szilika nanorészecskék és alumíniumborítású szilika nanorészecskék ökotoxikológiai hatásai egy édesvízi egysejtű zöld algára, Pseudokirchneriella subcapitata
C2 – LABORÁLLAT-TUDOMÁNY
Balogh Zoltán
Toxi-Coop Zrt
Gondolatok az SPF higiénés kategóriával kapcsolatban, Avagy a hindu szerzetes megetetné-e a saját húsával az éhes tigrist 
Novák István
Aurigon-Toxicoop Kutatóközpont Kft.
Törpesertések a gyógyszerbiztonsági vizsgálatokban 
Pénzes Mária
Toxi-Coop Zrt
Alternatív módszerek az in vivo toxikológiai vizsgálatokban: LLNA versus GPMT 
Stáhl János
Toxi-Coop Zrt
A laborállatokra gyakorolt hatások az eltérő méretű, beltartalmú és energiatartalmú tápok etetésekor 
Bényei Balázs
Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ
Génmegőrzés embrió mélyhűtéssel
C3 – KLINIKAI ÉS IGAZSÁGÜGYI TOXIKOLÓGIA
Horváth Gézáné
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek, Veszprémi Intézet
A mérési bizonytalanság szerepe a véralkohol koncentráció igazságügyi interpretálásában 
1Institóris László, 1Tóth A. Réka, 2Molnár Attila, 1Árok Zsófia,
1Berczi Sándor, 1Tiffinger Alíz, 1Kovács Katalin, 1Kereszty Éva, 1Varga Tibor
1SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet; 2Csongrád megyei Rendőrfőkapitányság, Szeged
Az alkohol-, kábítószer- és gyógyszerfogyasztás szerepe a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetekben 
1Kovács Anikó, 1Hideg Zsuzsanna, 2Tóth Anita Réka, 1Somogyi Gábor Pál
1ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, Budapest, 2Szegedi Tudomyányegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Centrum, Igazságügyi Orvostani Intézet
Mefedron az igazságügyi toxikológiai gyakorlatban 
1Árok Zsófia, 1Varga Tibor, 2Hideg Zsuzsanna, 1Kereszty Éva, 1Institóris László
1SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet, Szeged, 2Országos Toxikológiai Intézet, Budapest
Amfetamin-típusú designer drogok analízise GC-MS-sel 
1Lakatos Ágnes, 1Lajtai Anikó, 2Mayer Mátyás, 2Porpáczy Zoltán
PTE, 1Laboratóriumi Medicina Intézet, 2Igazságügyi Orvostani Intézet
Mefedron után, designer drogok 2011
P1 – MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Szatmári Andrea
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, OGYI Főigazgatóság, Budapest
A magyar nemzeti GLP program hatósági felügyelete 
Gungl Erzsébet
Egis NyRT, Budapest
Több helyszínen végzett GLP vizsgálatok (Multi-site GLP studies) 
Gáty Szabolcs
LAB Research Kft. (CiToxLAB Hungary), Veszprém
Szerződéses laboratóriumok (CRO-k) GLP rendszerének működtetése, avagy hogyan folytassunk le 1000 GLP vizsgálatot évente 
Szűcs Judit
Prophyl Kft.-Immunolab, Mohács
Gazdasági haszonállatokon végzett állatkísérletek – GLP követelményeknek megfelelően 
Lehoczky Ildikó
Prophyl Kft.- Immunolab, Mohács
Elektronikus adatkezelés követelményei, irányelvei
POSZTEREK
Esdaile David J., Bathóné Török Magdolna
CiToxLAB Hungary Kft.
A regulatory in vitro eye irritation test in isolated chicken eyes
1Esdaile David J., 1Kubaszky Raluca, 1Maslej Peter, 1Hargitai Judit,
2Hanley Thomas, 2Minnema Daniel, 3Wright Jayne, 3Richard Lewis
1LAB Research Hungary, Veszprém, 2Syngenta Crop Protection LLC, Greensboro, NC, United States. 3Syngenta, Jealotts Hill, Bracknell, United Kingdom
Reproductive, Neuro- And Immuno-Toxicity In An Extended One Generation Toxicity Test With Lead Acetate 
Nagy Krisztina, Murvai András
LAB Research Kft., Veszprém-Szabadságpuszta
A megfelelő légtér előállítása inhalációs vizsgálatokban, különböző porlasztási módok és technikák folyadék, illetve szilárd (por, granulátum) tesztanyagok esetében 
Zelenák Viktória
LAB Research Kft., Veszprém
Akut bőrirritációs vizsgálatok eredményei különböző anyagok kezelése után OECD 404 alapján új-zealandi fehér nyulakon 
Szabó Mónika, Veres Zsuzsa, Vereczkey László, Jemnitz Katalin
MTA Kémiai Kutatóközpont, Budapest
Bozentán és ciklosporin A hatása a taurokolát hepatobiliáris transzportjára patkány és humán hepatocitákban 
1Temesvári Manna, 1Tóth Katalin, 1Szabó Pál, 1Kiss Flóra, 2Kóbori László, 2Sárváry Enikő, 3Ablonczy László, 1Monostory Katalin
1MTA Kémiai Kutatóközpont; 2Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, 3Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest
Tacrolimus dózis beállításának nehézségei egy szívtranszplantált betegnél 
1Tóth Katalin, 1Temesvári Manna, 1Szabó Pál, 1Kiss Flóra, 2Csukly Gábor, 2Filipovits Dóra, 2Bulucz Judit, 2Bitter István, 1Monostory Katalin
1MTA Kémiai Kutatóközpont, 2Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest
A CYP3A enzimek szerepe a klonazepam metabolizmusában 
Németi Balázs, Gregus Zoltán
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Toxikológiai Tanszék, Pécs
Az arzenát redukciója a glutation-szintetáz közreműködésével
Dobos Adrienn, Dr. Fábián Péter András, Hidvégi Előd,
Dr. Somogyi Gábor Pál
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet
Amfetamin-származékok kimutatásának fejlesztése GC-MS technikával vizelet mintákból
Hideg Zsuzsanna, Kovács Anikó, Somogyi Gábor Pál
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet
Kábítószer és alkohol hatása alatt történő gépjárművezetés Magyarországon 2000-2010 
Hidvégi Előd, Dobos Adrienn, Somogyi Gábor Pál
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, Budapest
Partidrogok kimutatása GC-MS technikával 
1Lajtai Anikó, 2Mayer Mátyás, 2Porpáczy Zoltán, 1Lakatos Ágnes
PTE, 1Laboratóriumi Medicina Intézet, 2Igazságügyi Orvostani Intézet
A laboratóriumi toxikológiai vizsgálatok sürgőssége 
1Mayer Mátyás, 1Benkő András, 1Huszár András, 2Lajtai Anikó,
2Lakatos Ágnes, 3Maász Gábor, 3Márk László, 1Porpáczy Zoltán
1PTE Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézet, Pécs, 2PTE Általános Orvostudományi Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs, 3PTE Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, Pécs
Kation szerkezetű designer drogok mennyiségi és minőségi meghatározása HPLC-DAD módszerrel 
1Porpáczy Zoltán, 1Mayer Mátyás, 2Lajtai Anikó, 2Lakatos Ágnes
PTE, 1Igazságügyi Orvostani Intézet, 2Laboratóriumi Medicina Intézet.
Benzodiazepin mérgezések 
Péter Klára, Ladányi Bernadett, Thevenon Jerome
CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt., Budapest
Állatkísérletes vizsgálati dokumentáció minőségügyi értékelése a biológiai kutatás-fejlesztés területén 

Fotók