TOX’2012

Hévíz, 2012. október 17-19.
Danubius Health Spa Resort Hévíz****

Előadások listája:

Nyitó előadás
Jürgen Pauluhn
Bayer HealthCare Research Center, 42096 Wuppertal, Germany
Rat Bioassay of Diisocyanate Asthma: The Thresholds of the asthmagenic and pulmonary Irritation Responses are clearly interrelated
S1 – IN VITRO és ALTERNATÍV MÓDSZEREK
Homolya László
MTA TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet, Budapest
Őssejtekből nyert máj-modellsejtek transzportológiája 
Mátés Lajos
Genetikai Intézet, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged
Transzgénikus sejtvonalak és állat modellek hatékony előállítása transzpozon rendszerek és helyspecifikus rekombináció segítségével 
Jemnitz Katalin, Veres Zsuzsa, Szabó Mónika
MTA, TTK, Molekuláris Farmakológiai Intézet
Primer hepatociták és hepatocita eredetű immortalizált sejtvonalak alkalmazása toxikológiai vizsgálatokban 
Kocsis Zsuzsanna, Marcsek Zoltán, Tarnóczai Tímea, Jakab Mátyás, Tompa Anna, Major Jenő
Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Budapest
A deprenil citoprotektív, antiapoptótikus és ösztrogén receptor aktiváló hatásának vizsgálata humán sejtvonalakon
Szalay Birigtta
OKI, Toxikológiai Főosztály
In vitro módszerek alkalmazása a toxikológiai vizsgálatokban 
Nagyová Anabela, Dagmar Vršková, Helena Modrá, Lehel József
SzIE ÁOTK, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék; University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
A ketoprofen és a szulfametoxazol teratogenitási vizsgálata afrikai karmosbékán (Xenopus laevis) 
1Tavaszi Judit, 2Pálovics Ágnes, 1Kormos Éva, 1Szabó Rita 3Lehel József, 1Budai Péter
1Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely, Növényvédelmi Intézet, 2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Budapest, 3Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, Budapest
Alternatív tesztrendszer alkalmazása mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív hatásának meghatározásában
 S2 – PREKLINIKAI GYÓGYSZERBIZTONSÁG
Elek Sándor
Országos Gyógyszerészeti Intézet
Preklinikai vizsgálatok hatósági értékelése a klinikai kipróbálás és a törzskönyvezés engedélyezéséhez
Selényi György
Richter Gedeon Nyrt.
Célszerv toxicitás felderítése, előrejelzése preklinikai gyógyszerbiztonsági vizsgálatokban
Dányi Dezső
Richter Gedeon Nyrt.
Biotechnológiai termékek preklinikai gyógyszerbiztonsági kérdései
Novák István
Aurigon Gyógyszerkutató Kft.
Társállatokon végzett célállat-tolerancia vizsgálatok
 C1 – KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA
Fleit Ernő, Szabó Anita, Sándor Dániel, Tóth Zsolt
BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, Fővárosi Vízművek Zrt.
A változó hazai vízbiztonsági körülmények és felkészülési stratégiák/fókuszpontok a K+F-ben 
Bakonyi Gábor, Haulik Beatrix
Szent István Egyetem MKK, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő
Nanoanyagok környezeti kockázatbecslése felszíni vizekre SSD modellek felhasználásával 
1Udvardy Orsolya, 1Balázs Mária, 2Pándics Tamás,      2Demeter Zoltán, 1Törökné Kozma Andrea
Országos Környezetegészségügyi Intézet, 1Vízbiológiai és ökotoxikológiai osztály, 2Környezetegészségügyi kockázatbecslési osztály, Budapest
Nanoszennyezők vizsgálata akut és krónikus ökotoxikológiai teszteken, a szemikvantitatív modellezés lehetőségei
1Szabó Rita, 1Kormos Éva, 2Lehel József, 1Budai Péter
1Pannon Egyetem Georgikon Kar Növényvédelmi Intézet, Keszthely, 2SZIE ÁOTK Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, Budapest
Egyedi és interakciós méreghatás vizsgálata madárembrióban eltérő kezelési módok alkalmazásával 
1Nagy Péter, 2Sávoly Zoltán, 1Hrács Krisztina, 1Horváth Boglárka, 2Záray Gyula, 1Bakonyi Gábor
1Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő; 2Eötvös Loránd Tudományegyetem, Analitikai Kémiai Tanszék, Budapest
Szabadon élő fonálférgek, mint bioindikátorok – nehézfém felvételi viszonyok vizsgálata
 C2 – KLINIKAI ÉS IGAZSÁGÜGYI TOXIKOLÓGIA
Csákó Ibolya
ORFK Bűnügyi Főigazgatóság, Bűnügyi Főosztály, Budapest
Az új pszichoaktív anyagok büntetőjogi vonatkozásai 
Varga Tibor
BSZKI Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály, Szegedi Regionális Kábítószer-vizsgáló Laboratórium, Szeged
Designer drogok lefoglalási statisztikája 2010-2011
Zacher Gábor
Péterfy S. Kórház, Sürgősségi Belgyógyászati és Klinikai Toxikológiai Osztály, Budapest
Designer drogok a klinikai toxikológus szemével 
Institóris László1, Árok Zsófia1, Varga Tibor1, Zacher Gábor2, Németh István3, Kereszty Éva 1
1SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet, Szeged, 2Péterfy S. Kórház, Sürgősségi Belgyógyászati és Klinikai Toxikológiai Osztály, Budapest, 3Richter Gyógyszergyár, Budapest
Designer drogok előfordulása intoxikált droghasználók biológiai mintáiban
1Hidvégi Előd, 1Dobos Adrienn, 1Kovács Anikó, 2Földesi Zsolt, 1Somogyi Gábor Pál
1Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek, Országos Toxikológiai Intézet, Budapest, 2Simkon Kft., Budapest
Az „új pszichoaktív anyagok” fogyasztásának vizsgálata az Országos Toxikológiai Intézetben 
1Mayer Mátyás, 1Könczöl Franciska 1Benkő András,        2Lajtai Anikó, 2Lakatos Ágnes, 1Porpáczy Zoltán
1PTE Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézet, Pécs, 2PTE Általános Orvostudományi Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs
Mikroextrakciós eljárások összehasonlító vizsgálata designer drogok meghatározásához 
1Monostory Katalin, 1Tóth Katalin, 1Temesvári Manna, 1Szabó Pál, 2Mocsari Diana, 2Sárváry Enikő, 3Ablonczy László, 2Kóbori László
1MTA Természettudományi Kutatóközpont, 2Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, 3Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest
CYP3A státus alapján kialakítható immunszuppresszív terápia
 P1 – MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Péter Klára
CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt., Budapest
FŐKÖNYV – Követelmények, megvalósítás, tapasztalatok 
Lehoczky Ildikó
Prophyl Kft. – Immunolab, Bár
Számítástechnikai alkalmazások validációs követelményei, problémái
Gáty Szabolcs
CiToxLAB Hungary, Veszprém
Szponzori auditok tapasztalatai 
Szatmáry Andrea
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, OGYI Főigazgatóság, Budapest
A minőségbiztosítás aktuális kérdései – kerekasztal megbeszélés
 POSZTEREK
Horváth Boglárka, Takács Tünde, Nagy Péter
SZIE MKK Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő
Szabadon élő fonálférgek, mint bioindikátorok – nehézfémek toxikus hatásai 
Hrács Krisztina, Seres Anikó, Nagy Péter
SZIE MKK Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő
Szabadon élő fonálférgek, mint bioindikátorok – nanoanyagok toxikus hatásai
1Magyar Donát, 1Reményné Nagy Zsuzsa, 1Scheirichné Szax Anita, 1Beregszászi Tímea, 2Bognár Csaba
1Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest, 2Magyar Honvédség, Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, Budapest
Endotoxin és bakteriológiai vizsgálatok gabonatárház levegőjében 
Reményné Nagy Zsuzsa, Magyar Donát, Varró Mihály,      Nagy Lívia, Mácsik Annamária, Szentmihályi Renáta, Rudnai Péter, Beregszászi Tímea
Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest
Iskolás gyerekek endotoxin-terhelésének vizsgálata passzív pormintavételi módszerrel 
Kocsis Zsuzsanna, Marcsek Zoltán, Tarnóczai Tímea,     Kovács Márta, Tompa Anna, Major Jenő
Országos Kémiai Biztonsági Intézet
GLP rendszerben végzett in vitro alternatív toxikológiai vizsgálati módszerek az Országos Kémiai Biztonsági Intézetben 
Varró Petra, Világi Ildikó
ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszék, Budapest
Eszfenvalerát hatása patkány idegrendszeri működésére 
Vehovszky Ágnes, Győri János, Kovács W. Attila, Szabó Henriette, Farkas Anna
MTA, Ökológiai Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Intézet, 8237 Tihany
Balatonból izolált algatörzsek neurotoxikus hatásai – hatóanyagok vagy receptorok heterogenitása? 
Kővágó Csaba1, Veres Mercédesz, Szabó Zsuzsanna, Váczy Borbála, Lehel József1, Szász András2
Szent István Egyetem, 1Állatorvostudományi Kar, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, Budapest, 2Gépészmérnöki Kar, Biotechnológiai kihelyezett Tanszék, Gödöllő
Általános anesztetikumok szívfrekvencia-varianciára kifejtett hatásai
Szabó Mónika, Veres Zsuzsa, Jemnitz Katalin
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Molekuláris Farmakológiai Intézet, Budapest
Poliamidoamin dendrimerek hepatotoxicitásának becslése a hagyományos gyógyszermolekuláknál alkalmazott in vitro hepatocita modell alapján 
1Tóth Katalin, 1Temesvári Manna, 1Szabó Pál, 2Csukly Gábor, 2Bulucz Judit, 2Filipovits Dóra, 2Bitter István,         1Monostory Katalin
1MTA Természettudományi Kutatóközpont, Metabolikus Gyógyszer-kölcsönhatások Laboratórium, Budapest 2Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest
Klozapin vérszint alakulása a CYP3A státusz függvényében
Németi Balázs, Gregus Zoltán
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Toxikológiai Tanszék, Pécs
A dimetilarzenát redukciója szupertoxikus három vegyértékű származékká – a glutation és a glutation-S-transzferáz-omega szerepe 
Magda Balázs, Tóth Katalin, Temesvári Manna,     Monostory Katalin, Szabó Pál
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Molekuláris Farmakológiai Intézet, Budapest
Valproát és metabolitjai vérszintjének meghatározása LC-MS/MS technikával 
¹Lajtai Anikó, ¹Lakatos Ágnes, ²Benkő András, ²Mayer Mátyás, ²Porpáczy Zoltán, ¹Kovács L. Gábor
¹PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet, ²PTE Igazságügyi Orvostani Intézet
Gyorsteszt, immunoassay és HPLC alkalmazhatósága a klinikai és igazságügyi toxikológiában 
1Lakatos Ágnes, 1Lajtai Anikó, 2Mayer Mátyás, 2Benkő András, 2Porpáczy Zoltán
PTE, 1Laboratóriumi Medicina Intézet, 2Igazságügyi Orvostani Intézet, Pécs
Kábítószerek a klinikai toxikológiában 2012 
Lay Kitti, Tóth Katalin
TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
Számítógépes rendszerek kockázatkezelése – okozhat-e problémát a windows óra?

Fotók