TOX’2013

Velence, 2013. október 16-18.
Velence Resort & Spa**** Superior

Előadások listája:

S.1 NANOANYAGOK I.
NYITÓ ELŐADÁS
BÓTA ATTILA, BERÉNYI SZILVIA, DEÁK RÓBERT, KISS TERÉZ, KREMMER TIBOR, KRISTYÁN SÁNDOR, LŐRINCZ ANDRÁS, MIHÁLY JUDITH, NAGYNÉ NASZÁLYI LÍVIA, NÉMETH CSABA, PÁLMAI MARCELL, SÖPTEI BALÁZS, VARGA ZOLTÁN, WACHA ANDRÁS
MTA TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet, Biológiai Nanokémia Osztály, Budapest
Nanorendszerek általános tulajdonságai és orvosi alkalmazásai
S1-1 NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓ
Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Népegészségtani Intézet, Szeged
Nehézfém nanopartikulumok magatartás- és neurotoxikológiai hatásai állatkísérletes modellekben
S1-2 1VESZELKA SZILVIA, 1,2KISS LÓRÁND, 1,2BOCSIK ALEXANDRA, 1WALTER FRUZSINA, 2SIPOS PÉTER, 2CSÁNYI ERZSÉBET, 2RÉVÉSZ PIROSKA, 1DELI MÁRIA
1MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet, Szeged, 2Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged
Nanorészecskék toxicitása és átjutása biológiai gátrendszereken
S1-3 SZEBENI JÁNOS
Nanomedicina Kutató és Oktató Központ, Semmelweis Egyetem, és SeroScience Kft, Budapest 
Laboratóriumi és funkcionális complement tesztek alkalmazása biokompatibilitási és toxikológiai vizsgálatokban
S1-4 SZIGETI KRISZTIÁN
Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanobiotechnológiai és In Vivo Képalkotó Központ, Budapest
In vivo képalkotási módszerek alkalmazása a toxikológiai és nanotoxikológiai vizsgálatokban
PLENÁRIS ELŐADÁS
ANGELO MORETTO
Department of Biomedical and Clinical Sciences, University of Milano, and International Centre for Pesticides and Health Risk Prevention, Luigi Sacco Hospital Milano, Italy
Risk assessment to multiple pesticide residues: when and how to perform cumulative risk assessment
S.2 KLINIKAI ÉS IGAZSÁGÜGYI TOXIKOLÓGIA
S2-1 SZENDREI KÁLMÁN
Szegedi Tudományegyetem, Farmakognóziai Intézet, Szeged
A katinon felfedezése és váratlan karrierje
S2-2 NAGY JÚLIA
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
Kihívások az új designer drogok azonosítása során
S2-3 INSTITÓRIS LÁSZLÓ, ÁROK ZSÓFIA, SEPRENYI KATALIN, SALA LEONARDO, KERESZTY ÉVA
Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Igazságügyi Orvostani Intézet, Szeged
Stimuláns designer drogok fogyasztásának gyakorisága 2012-ben a droghasználattal gyanúsítottak körében Csongrád megyében
S2-4 1LAKATOS ÁGNES, 1LAJTAI ANIKÓ, 2MAYER MÁTYÁS, 2PORPÁCZY ZOLTÁN
1PTE,KK, Laboratóriumi Medicina Intézet; 2PTE, ÁOK, Igazságügyi Orvostani Intézet, Pécs
Designer drogok a klinikai laboratóriumi toxikológiában
S2-5 HIDVÉGI ELŐD, KERNER ÁGNES, FÁBIÁN PÉTER, DOBOS ADRIENN, SOMOGYI GÁBOR PÁL
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, Budapest
Post mortem biológiai minták „multi-target” toxikológiai elemzése gázkromatográf-tömegspektrométerrel
S2-6 DOBOS ADRIENN, HIDVÉGI ELŐD, KEMENES BARBARA, SOMOGYI GÁBOR PÁL
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, Budapest
Az immunkémiai szűrővizsgálat lehetséges alternatívája: folyadékkromatográfiás-tandem tömegspektrometriás szűrés kábítószerekre, pszichotróp anyagokra és új pszichoaktív szerekre
S2-7 1TÓTH KATALIN, 1HÁFRA EDIT, 1JUHÁSZ CINTIA, 1MAGDA BALÁZS, 1SZABÓ PÁL, 2CSUKLY GÁBOR, 2BULUCZ JUDIT, 2FILIPOVITS DÓRA, 2BITTER ISTVÁN, 3HIRKA GÁBOR, 1MONOSTORY KATALIN
1MTA Természettudományi Kutatóközpont, Metabolikus Gyógyszer-kölcsönhatások Laboratórium, 2Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, 3Toxi-Coop Zrt, Budapest
Risperidon in vitro és in vivo metabolizmus vizsgálata
C.1 NANOANYAGOK II.
C1-1 LŐRINCZ ANDRÁS, NAGYNÉ NASZÁLYI LÍVIA, VARGA ZOLTÁN, SÖPTEI BALÁZS, PÁLMAI MARCELL, MIHÁLY JUDITH, DEÁK RÓBERT, BÓTA ATTILA
MTA TTK MFI Biológiai Nanokémia Osztály, Budapest
Molekuláris mesterlövészet: daganatellenes gyógyszerhordozó nanopartikulumok
C1-2 1HÉJA LÁSZLÓ, 1NYITRAI GABRIELLA, 1KESZTHELYI TAMÁS, 1BÓTA ATTILA, 1SIMON ÁGNES, 2TŐKE ORSOLYA, 2HORVÁTH GERGŐ, 1PÁL ILDIKÓ, 1KARDOS JULIANNA
1MTA Természettudományi Kutatóközpont, Molekuláris Farmakológiai Intézet, Budapest, 2MTA Természettudományi Kutatóközpont, Szerves Kémiai Intézet, Budapest
PAMAM dendrimerek neurotoxicitása és antibakteriális hatása
C1-3 JEMNITZ KATALIN
MTA TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet, Budapest
Nanopartikulumok hepatotoxikus hatásai
C1-4 PÁNDICS TAMÁS, DEMETER ZOLTÁN, TÖRÖKNÉ KOZMA ANDREA, BALÁZS MÁRIA, DURA GYULA
Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest
Nanoanyagok környezeti és egészségkockázata
C1-5 NAGY PÉTER, BAKONYI GÁBOR
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő
Talajállatok nanoökotoxikológiája
PLENÁRIS ELŐADÁS
FEKETE SÁNDOR GYÖRGY
SZIE ÁOTK Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet, Budapest
Az epi- és nutrigenomika toxikológiai jelentősége
CHOLNOKY DÍJ EMLÉKELŐADÁS
IVÁN JÁNOS
 P.1 ÁLLATKÍSÉRLETEK HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁSA
P1-1 GYERTYÁN ISTVÁN
Richter Gedeon Nyrt., Budapest
Az új kormányrendelet az állatkísérletekről
P1-2 SOMFAI ZSUZSA
ÁTET
Hozzáférés a 3R-rel kapcsolatos információkhoz (Állatkísérletek csökkentése, tökéletesítése, helyettesítése)
P1-3 SZATMÁRY ANDREA
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, OGYI Főigazgatóság, Budapest
Jogszabályi változások a GLP megfelelőség hatósági ellenőrzésében

Poszterek:

C2-1 VARRÓ PETRA, VILÁGI ILDIKÓ
ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszék, Budapest
Többfalú szén nanocsövek idegi aktivitást serkentő hatása patkány agyszeleteken

C2-2 BÁTAI-KONCZOS ATTILA, VERES ZSUZSA, SZABÓ MÓNIKA, JEMNITZ KATALIN
MTA Természettudományi Kutatóközpont Molekuláris Farmakológiai Intézete, Budapest
Dendrimer nanorészecskék vizsgálata in vitro hepatocita-Kupffer-sejt kokultúra rendszerben

C2-3 SZABÓ MÓNIKA, VERES ZSUZSANNA, JEMNITZ KATALIN
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
Sztatinok hatása a bilirubin és bilirubin konjugátumok hepatobiliáris transzportjára patkány hepatocitákban

C2-4 1,2KISS LÓRÁND, 1WALTER FRUZSINA, 1,2BOCSIK ALEXANDRA, 1VESZELKA SZILVIA, 2SZABÓNÉ RÉVÉSZ PIROSKA, 1DELI MÁRIA
1MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet, Szeged, 2Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged
Gyógyszertechnológiában használatos segédanyagok toxicitá¬sának vizsgálata sejttenyészeteken

C2-5 1BUDA ISTVÁN, 2LEHEL JÓZSEF, 3KORMOS ÉVA, 3SOMODY GERGŐ, 3SZABÓ RITA, 3VÁRNAGY LÁSZLÓ, 3BUDAI PÉTER
1Toxi-Coop Zrt, 1124 Budapest, 2Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, Budapest, 3Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet, Keszthely
Növényvédő szerek in vitro szemkorróziós vizsgálata izolált csirkeszemen

C2-6 SZABÓ BORBÁLA, BAKONYI GÁBOR
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő
A Trebon 10 F generációkon átívelő hatása a Folsomia candida (Collembola) faj populáció struktúrájára

C2-7  1HRÁCS KRISZTINA, 2SÁVOLY ZOLTÁN, 1HORVÁTH BOGLÁRKA, 1NAGY PÉTER
1Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék, 2Eötvös Loránd Tudományegyetem, Analitikai Kémiai Tanszék
ZnO nanorészecskék ökotoxikológiai és mikroanalitikai vizsgálata szabadon élő talajlakó fonálférgeken

C2-8 NÉMETI BALÁZS, GREGUS ZOLTÁN
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Toxikológiai Tanszék, Pécs
A dimetilarzenát redukciója patkányban és patkánymáj citoszólban – a tioredoxin-reduktáz szerepe

C3-1 1,3FANCSALSZKY LUCA, 1TÓTH KATALIN, 1TEMESVÁRI MANNA, 1JUHÁSZ CINTIA, 2PAULIK JÓZSEF, 3HIRKA GÁBOR, 1MONOSTORY KATALIN
1MTA Természettudományi Kutatóközpont, Metabolikus Gyógyszer-kölcsönhatások Laboratórium, 2Nucelotest Bio kft, 3Toxi-Coop Zrt, Budapest
A CYP2D6 genotipizálás jelentősége és nehézségei – egy új módszer kidolgozása a teljes géndeléció kimutatására

C3-2 1TEMESVÁRI MANNA, 2MOCSÁRI DIANA, 1KOSÓCZKI ÉVA, 1TÓTH KATALIN, 2KÓBORI LÁSZLÓ, 2SÁRVÁRY ENIKŐ, 3HIRKA GÁBOR, 1MONOSTORY KATALIN
1MTA Természettudományi Kutatóközpont; 2Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika; 3Toxi-Coop ZRt, Budapest
A személyre szabott terápia szerepe a graft működés megőrzésében máj transzplantáción átesett betegeknél

C3-3 RUFF ÁGNES, KERNER ÁGNES, SOMOGYI GÁBOR PÁL
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, Budapest
Különböző extrakciós eljárások összehasonlító post mortem vér vizsgálatoknál GC-MS készüléken

C3-4 ROMVÁRI ZSÓFIA, KÖNCZÖL FRANCISKA, PORPÁCZY ZOLTÁN, MAYER MÁTYÁS
PTE Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézet, Pécs
Kábítószerek mennyiségi meghatározása vérből USA-DLLME HPLC-DAD módszer használatával

C3-5 KEMENES KLAUDIA, KERNER ÁGNES, HIDVÉGI ELŐD, SOMOGYI GÁBOR PÁL
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, Budapest
Szintetikus kannabinoidok vizeletből való kivonására alkalmazható extrakciós módszerek

C3-6 1PORPÁCZY ZOLTÁN, 2LAJTAI ANIKÓ, 1MAYER MÁTYÁS, 3VASS IMOLA, 2LAKATOS ÁGNES, 1KÖNCZÖL FRANCISKA
1PTE, ÁOK, Igazságügyi Orvostani Intézet; 2PTE, KK, Laboratóriumi Medicina Intézet, 3Wellpet Állatkórház Kecskemét, Pécs
Állatorvosi euthanázia szer kimutatása humán biológiai mintából

C3-7 1ÁROK ZSÓFIA, 2HETÉNYI ANASZTÁZIA, 3VARGA TIBOR, 3NAGY JÚLIA
1SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézete, Szeged, 2SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, Szeged 3BSZKI
Új designer hatóanyag azonosítása lefoglalt, illetve biológiai mintából

C3-8 ¹LAJTAI ANIKÓ, ¹LAKATOS ÁGNES, ²MAYER MÁTYÁS, ²BENKŐ ANDRÁS, ²PORPÁCZY ZOLTÁN
¹PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet, ²PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet-Pécs
A magyarországi jogi szabályozás változásának hatása a klinikai és igazságügyi biológiai mintákban kimutatott designer drogok előfordulási gyakoriságára

C3-9 CHRISTOPHER BANKS, GRÓSZ MÁRTA, DAVID J. ESDAILE
CiToxLAB Hungary Kft, Veszprém
Expozíciós idő meghoszabbítása rágcsálókon végzett inhalációs preklinikai vizsgálatokban

Fotók