TOX’2014

Visegrád, 2014. október 8-10.
Thermal Hotel Visegrád**** Superior

Előadások listája:

  S.1 BIZTONSÁGFARMAKOLÓGIA
PLENÁRIS ELŐADÁS
TIHANYI KÁROLY
Richter Gedeon Nyrt, Budapest
Polimorfia: az evolúció eszköze és a gyógyszerkutató bánata
S1-1 SZIJÁRTÓ ATTILA
I. sz. Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
Programozott májregeneráció funkcionális vizsgálata
S1-2 1BŰDI TAMÁS, 2TÓTH KATALIN, 2KISS ÁDÁM, 3NAGY ANDREA, 2MONOSTORY KATALIN
1Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinika, 2MTA Természettudományi Kutatóközpont, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
CYP2C9 genotípus és fenotípus meghatározásának jelentősége gyermekek valproát kezelése során
S1-3 1MONOSTORY KATALIN, 2MOCSÁRI DIANA, 1TÓTH KATALIN, 1TEMESVÁRI MANNA, 1HÁFRA EDIT, 2SÁRVÁRY ENIKŐ, 3HIRKA GÁBOR, 2KÓBORI LÁSZLÓ
1MTA Természettudományi Kutatóközpont, 2Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, 3Toxi-Coop ZRt, Budapest
Személyre szabott kalcineurin inhibítor terápia májtranszplantáltaknál
S1-4 1KÓBORI LÁSZLÓ, 1SÁRVÁRY ENIKŐ, 1FAZAKAS JÁNOS, 1CSIKÁNY NÓRA, 1MOCSÁRI DIÁNA, 2TEMESVÁRI MANNA, 2MONOSTORY KATALIN
1Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, 2MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
CYPtestTM vizsgálatok klinikai jelentősége transzplantált betegeknél
S1-5 1ABLONCZY LÁSZLÓ, 2MONOSTORY KATALIN
1Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, 2MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
Az immunszuppresszív terápia optimális beállítása gyermekkori szívtranszplantációban
S1-6 1KÁLLAY KRISZTIÁN, 2MONOSTORY KATALIN, 2TEMESVÁRI MANNA, 1KRIVÁN GERGELY
1Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály, 2MTA Természettudományi Kutatóközpont
A CYP vizsgálatok jelentősége csontvelőtranszplantált betegekben
S1-7 1,3PÁSZTINÉ GERE ERZSÉBET, 1BARNA RÉKA FANNI, 1KŐVÁGÓ CSABA, 2MEGGYESHÁZI NÓRA, 3FODOR LAJOS, 1GÁLFI PÉTER
1Szent István Egyetem ÁOTK, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, Budapest, 2Semmelweis Egyetem ÁOK, I sz. Patológia és Rákkutató Intézet, Budapest, 3Szent István Egyetem GAEK, Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet, Gyula
Bélgyulladások vizsgálata és kezelési lehetőségei IPEC-J2 modellrendszerben
  S.2 ENDOKRIN DISZRUPTOROK
S2-1 MARCSEK ZOLTÁN
Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Kémiai Biztonsági Kutatási Főosztály, Budapest
Az endokrin diszruptor szabályozás kérdései
S2-2 PÁLOVICS ÁGNES
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Endokrin hatás és endokrin ártalom a szabályozás szemszögéből
S2-3 PÉNZES MÁRIA
Toxi-Coop Toxikológiai Kutató Központ Zrt., Balatonfüred
A XENOCREEN XL YES/YAS módszer használhatósága endokrin hatású anyagok szűrésére
  C.1 IGAZSÁGÜGYI és KLINIKAI TOXIKOLÓGIA
C1-1 HORVÁTH GERGELY
Nemzeti Drog Fókuszpont, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Budapest
Az új pszichoaktív szerek megjelenése Magyarországon és Európában
C1-2 UJVÁRY ISTVÁN
BME-Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar és iKem BT, Budapest
Összefüggések az új pszichoaktív anyagok kémiai szerkezete, biológai hatása és jogi szabályozása közt
C1-3 CSESZTREGI TAMÁS
Bűnügyi Szakértői- és Kutatóintézet, Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály, Budapest
Feketepiaci helyzetkép a hazánkban lefoglalt új pszichoaktív anyagok vizsgálati eredményei alapján 
C1-4 HIDVÉGI ELŐD, DOBOS ADRIENN, SOMOGYI GÁBOR PÁL
ISZKI OITI, Budapest
Kábítószerek és új pszichoaktív anyagok elemzése vér- és vizeletmintákban az ISZKI Országos Toxikológiai Intézetben 
C1-5 INSTITÓRIS LÁSZLÓ, ÁROK ZSÓFIA, LAJKÓ GYULA, KERESZTY ÉVA
Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Igazságügyi Orvostani Intézet, Szeged
A hagyományos kábítószerek és stimuláns designer drogok fogyasztásának változása Csongrád megyében (2008-2013) 
C1-6 PAP CSABA ZSOLT, BALLAGINÉ SZABÓ KLÁRA
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia, Budapest
Szélmalomharc – szemben a kábítószerekkel 
C1-7 LAKATOS ÁGNES
Pécsi Tudomáynegyetem, OEKK ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs
A pszichoaktív anyagok szerepe balesetekben 
  C.2 KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA 
  C2-1 SZARVÁK ILDIKÓ, TÖRŐ KÁROLY, VARGHA MÁRTA
Országos Környezetegészségügyi Intézet, Vízhigiénés Osztály
Toxikológiai és ökotoxikológiai vizsgálatok az ivóvíz egészségkockázatának értékelésében 
  C2-2 FLEIT ERNŐ
Eötvös József Főiskola, Baja
Merre haladnak a víztechnológiai fejlesztések napjainkban? 
C2-3 BÁSKAY IMRE, DOBÓ ZOLTÁN
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrár-környezetvédelmi Igazgatóság, Gödöllői Vízélettani Laboratórium, Gödöllő
Herbicidek hatása természetes vizekből származó planktonikus algaflórára laboratóriumi körülmények között 
  C2-4 1NAGY PÉTER, 1SERES ANIKÓ, 1HRÁCS KRISZTINA, 1GYURCSÓ GERGŐ, 2SÁNDOR ANDRÁS, 2TREITZ MÓNIKA, 2CSIKÁSZ TAMÁS, 1SÁROSPATAKI MIKLÓS
1SZIE MKK Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő, 2Kaposvári Egyetem, Takarmánytermesztési Kutatóintézet, Iregszemcse
Neonikotinoid csávázószer környezeti mellékhatásainak vizsgálata talajállatokon és méheken 
C2-5 1VEHOVSZKY ÁGNES, 1GYŐRI JÁNOS, 2STOLYAR OKSANA, 1FARKAS ANNA, 3SZÉKÁCS ANDRÁS, 3MÖRTL MÁRIA
1MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet, Összehasonlító Állattani Osztály, Ökotoxikológiai Munkacsoport, Tihany, 2Research Laboratory of Comparative Biochemistry and Molecular Biology, Ternopil National Pedagogical University,Ternopil, Ukraine, 3Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Környezetanalitikai Osztálya, Budapest
Neonikotinoidok aktív komponenseinek (acetamiprid és thiamethoxam) acetilkolin-észteráz gátló hatása in vitro 
CHOLNOKY DÍJ – EMLÉKELŐADÁS
GLÁVITS RÓBERT
A toxikopatológiai munka iránti fontosabb szakmai és formai elvárások 
  P.1 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
  P1-1 PÉTER KLÁRA
Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt., Budapest
Több-helyszínű GLP vizsgálatok 
P1-2 KIRK LEECH
European Animal Research Association, London
Animal research: time to talk 
P1-3 TÓTH KATALIN
Teva Gyógyszergyár Zrt, Debrecen
Számítógépes rendszerek használata GLP és GCP környezetben, szabályozási követelmények 
P1-4 OLIVIER LIERVILLE
CiToxLAB France, Evreux
Managing of electronic data in A GLP environment 
P1-5 SZATMÁRI ANDREA
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, OGYI Főigazgatóság, Budapest
Jogszabályi változások a GLP megfelelőség hatósági ellenőrzésében 

Poszterek:

C3-1 1TÓTH KATALIN, 1KISS ÁGNES EMÍLIA, 1HÁFRA EDIT, 2CSÁRDI ANITA, 2BAJOR ZOLTÁN, 2SIROK DÁVID, 1MAGDA BALÁZS, 1SZABÓ PÁL, 3HIRKA GÁBOR, 1MONOSTORY KATALIN
1MTA Természettudományi Kutatóközpont, Metabolikus Gyógyszer-kölcsönhatások Laboratórium, 2AIDR Auricoop Kft, 3Toxi-Coop Zrt, Budapest
Pszichofarmakonok farmakokinetikai viselkedésének becslése

C3-2 1KISS ÁDÁM, 1TÓTH KATALIN, 1JUHÁSZ CINTIA, 1HÁFRA EDIT, 1TEMESVÁRI MANNA, 2PAULIK JÓZSEF, 3HIRKA GÁBOR, 1MONOSTORY KATALIN
1MTA Természettudományi Kutatóközpont, 2Nucleotest Bio Kft, 3Toxi-Coop Zrt, Budapest
A CYP2D6 gén duplikációja minden esetben együtt jár az enzimaktivitás megnövekedésével?

C3-3 1HÁFRA EDIT, 2FÜLÖP ANDRÁS, 1TÓTH KATALIN, 2SZIJÁRTÓ ATTILA, 1MONOSTORY KATALIN
1MTA, Természettudományi Kutatóközpont, 2I. Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
A máj gyógyszer-metabolizáló képességének változása portális véna ligatúrát követően

C3-4 BÁTAI-KONCZOS ATTILA, VERES ZSUZSA, SZABÓ MÓNIKA, JEMNITZ KATALIN
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Funkcionális Farmakológia csoport, Budapest
In vitro hepatocita-Kupffer-sejt kokultúra rendszer – transzport aktivitás változása kokultúrában

C3-5 1KOVÁCS IDA JUSZTINA, 1SINKA IZABELLA, 2SERE PÉTER, 2WÖLFLING JÁNOS, 2MERNYÁK ERZSÉBET, 1ZUPKÓ ISTVÁN
1SZTE, GYTK, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, Szeged, 2SZTE, TTIK, Szerves Kémiai Tanszék, Szeged
Epiösztron-származékok tumorellenes hatásának vizsgálata

C3-6 1BAKONYI GÁBOR, 1WEISZ MÁTÉ, 1SZABÓ BORBÁLA, 1SERES ANIKÓ, 2HALASY KATALIN
1SzIE Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő, 2SzIE, Anatómiai és Szövettani Tanszék, Budapest
Ha egy ugróvillás sokáig Bt kukoricát eszik – hisztológiai és populációbiológiai következmények

C3-7 VARRÓ PETRA, VILÁGI ILDIKÓ
ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszék, Budapest
T-2 mikotoxin hatása patkány posztnatális idegrendszeri fejlődésére

C3-8 1POÓR MIKLÓS, 2PELES-LEMLI BEÁTA, 2DERDÁK DIÁNA, 2GERNER ZSÓFIA, 2KUNSÁGI-MÁTÉ SÁNDOR
1PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Toxikológia Tanszék, Pécs, 2PTE TTK Kémiai Intézet, Általános és Fizikai Kémia Tanszék, Pécs
Mikotoxin-ciklodextrin interakciók vizsgálata fluoreszcens spektroszkópiai módszerekkel

C4-1 BÁTYI ANNA, ELEK ISTVÁN
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Traumatológiai Központ Sürgősségi Betegellátó és Klinikai Toxikológiai Osztály, Budapest
Organofoszfát mérgezett betegekkel szerzett tapasztalataink

C4-2 URBÁN ILDIKÓ, ELEK ISTVÁN
Péterfy Sándor utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia, Budapest
Krónikus lítium mérgezések kezelése – azaz: legyünk-e invazívak?

C4-3 1BAKOS ÁGNES, 1ÉRSEK ANDREA, 1BÁTYI ANNA, 2SZANKA JUDIT, 2PRINZ GYULA, 3ABLONCZY LÁSZLÓ, 1ELEK ISTVÁN
1Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia, 2Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Szent László Kórház telephely, I. Infektológiai Osztály, 3Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest
Designer drogok és ami utána jön …

C4-4 KEMENES KLAUDIA, DOBOS ADRIENN, SOMOGYI GÁBOR PÁL
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, Budapest
Kábítószerek és új pszichoaktív anyagok post mortem vérmintákból való kivonására alkalmazható extrakciós módszerek összehasonlítása

C4-5 DOBOS ADRIENN, KEMENES KLAUDIA, SOMOGYI GÁBOR PÁL
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, Budapest
Vizeletminták folyadékkromatográfiás-tandem tömegspektrometriás szűrése kábítószerekre és új pszichoaktív anyagokra a gyakorlatban

C4-6 KEMENES BARBARA, HIDVÉGI ELŐD, KERNER ÁGNES, SOMOGYI GÁBOR PÁL
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, Budapest
Kannabinoidok vérmintából történő kinyerésének automatizálása GC/MS-en történő méréshez

C4-7 KERNER ÁGNES, BENÉNÉ PENCZI EDIT, RUFF ÁGNES, SOMOGYI GÁBOR PÁL
ISZKI Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézet, Budapest
Vizeletminták extrakciójának optimalizálása RaPidTrace automata SPE munkaállomáson Δ9-THC-COOH meghatározás előkészítéséhez

C4-8 ¹LAJTAI ANIKÓ, ¹LAKATOS ÁGNES, ²PORPÁCZY ZOLTÁN, ²MAYER MÁTYÁS
¹PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet, ²PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet
Benzodiazepinek minőségi és mennyiségi meghatározása

Fotók