TOX’2015

Harkány, 2015. október 14-16.
Thermal Hotel Harkány

Előadások listája:

  S.1 IN VITRO/VIVO MODELLEK
PLENÁRIS ELŐADÁS
APÁTI ÁGOTA
MTA Természettudományi Kutató Központ Enzimológiai Intézet
Humán pluripotens őssejtek és alkalmazási lehetőségeik a toxikológiában
  S1-1 TIHANYI KÁROLY
Richter Gedeon Nyrt, Budapest
In vitro toxikológia
  S1-2 HARGITAI JUDIT
CiToxLAB Hungary Kft. Veszprém, Szabadságpuszta
In vitro toxikológiai tesztek áttekintése, tapasztalataink, helyük és szerepük napjaink toxikológiai vizsgáló rendszerében
S1-3 RAFFAELLA CORVI
European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing (EURL ECVAM), European Commission DG Joint Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection, Italy
Moving forward in regulatory toxicology: the contribution of EURL ECVAM
  S1-4 SZEBÉNYI KORNÉLIA, FÜREDI ANDRÁS, KOLACSEK ORSOLYA, SARKADI BALÁZS, APÁTI ÁGOTA, ORBÁN TAMÁS
MTA Természettudományi Kutató Központ Enzimológiai Intézet
Fluoreszcens kalcium szenzort kifejező transzgenikus patkányok felhasználása toxikológiai vizsgálatokban
  S1-5 1NAGY ANDREA, 1HUDOBA LIZA, 1IMRE GERGELY, 1PUSZTAI DÁVID, 2JEMNITZ KATALIN, 3THOMAS RÜLICKE, 1MÁTÉS LAJOS
1Genetikai Intézet, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged; 2Molekuláris Farmakológiai Intézet, MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest; 3Institute of Laboratory Animal Science, University of Veterinary Medicine, Vienna
Egy újszerű szomatikus transzgenezis módszer fejlesztése egérben
  S1-6 VILÁGI ILDIKÓ, VARRÓ PETRA
ELTE TTK Élettani és Neurobiológiai Tanszék
Idegrendszeri toxicitás kimutatására alkalmas vizsgálati módszerek
  C.1 KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA
  C1-1 1SERES ANIKÓ, 1HRÁCS KRISZTINA, 1KISS LOLA VIRÁG, 2POSTA KATALIN, 1NAGY PÉTER
1SZIE MKK, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő, 2SZIE MKK, Növényvédelmi Intézet, Gödöllő
Nano- és nagyszemcsés cink-oxid hatásainak vizsgálata talajlakó szervezeteken
  C1-2 PÁNDICS TAMÁS, DEMETER ZOLTÁN
Országos Közegészségügyi Központ
Nanoszennyezők szemikvantitatív kockázatbecslési modelljének kialakítási lehetőségei akut és krónikus ökotoxikológiai tesztek felhasználásával
  C1-3 1KOÓS DIÁNA, 2BÁSKAY IMRE, 2DOBÓ ZOLTÁN, 1GÁTY SZABOLCS, 1OLÁH BÉLA, 1SIPOS KRISZTINA
1CiToxLAB – Hungary Kft., 2NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Gödöllői Vízélettani Laboratórium
Összehasonlító ökotoxikológiai vizsgálatok Chironomus és Daphnia tesztrendszereken
C1-4 SIPOS KRISZTINA, GÁTY SZABOLCS
CiToxLAB Hungary Kft. Veszprém
Madár reprodukciós toxikológiai vizsgálatok, Japán fürj (Coturnix coturnix japonica) tesztrendszeren
  C1-5 URBÁNYI BÉLA, KOVÁCS RÓBERT, BAKOS KATALIN, FERINCZ ÁRPÁD, CSENKI ZSOLT
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
Vízi ökotoxikológiai tesztrendszerek és potenciális alkalmazhatóságuk különböző szennyezők vizsgálatára
  C1-6 HERNÁDI DALMA, ÁGH ISTVÁN, SEBESTYÉN ISTVÁN, VÉRTESI ADÉL, HIRKA GÁBOR
Toxi-Coop Kutatóközpont Zrt., Balatonfüred
Az EC 1107/2009 növényvédőszer-rendelet tükrében felülvizsgált növényvédő szerek hiánypótló ökotoxikológiai vizsgálatainak tapasztalatai
  C1-7 1VEHOVSZKY ÁGNES, 1FARKAS ANNA, 1ÁCS ANDRÁS, 2SZÉKÁCS ANDRÁS, 2MÖRTL MÁRIA, 1GYŐRI JÁNOS
1MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet, Összehasonlító Állattani Osztály, Ökotoxikológiai Témacsoport, Tihany, 2NAIK Agrár-környezettudományi Kutató-intézet Környezetanalitikai Osztálya, Budapest
Neonikotinoid rovarölő szerek kolinerg receptor gátló hatása egy puhatestű modellszervezet (Lymnaea stagnalis) központi idegrendszerében
  C.2 KLINIKAI TOXIKOLÓGIA
  C2-1 URBÁN ILDIKÓ, ELEK ISTVÁN
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia
Fémek a toxikológiában
  C2-2 1,2BÁTYI ANNA, 1BAKOS ÁGNES, 1ELEK ISTVÁN, 2KŐRÖSI GÉZA, 2HEGEDE GÁBOR, 2SZABÓ LÁSZLÓ, 2FÜLÖP CSABA, 2PAP ÁKOS, 2BENE LÁSZLÓ
1Klinikai Toxikológia, Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest, 2I. Belgyógyászat-Gasztroenterológia, Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
Marószer mérgezett betegekkel szerzett tapasztalataink
  C2-3 1BAKOS ÁGNES, 2RIKKER CSABA, 3POSTA JÁNOS, 4LECZKI KRISZTINA, 4BALLAGI-PORDÁNYNÉ SZABÓ KLÁRA, 1ELEK ISTVÁN
1Péterfy Sándor utcai Kórház Sürgősségi Belgyógyászat és Klinikai Toxikológiai Osztály, 2Péterfy Sándor utcai Kórház FMC Dialízis Centrum, 3DEOEC Igazságügyi Orvostani Intézet, 4Péterfy Sándor utcai Kórház, Toxikológiai Laboratórium
Az etilénglikol mérgezett betegek ellátása
C2-4 1PAP CSABA ZSOLT, 1,2ÁGOSTON VIKTOR
1Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia, Péterfy Kórház, Budapest, 2Hiperbár Center, Budakeszi
Nagy a nyomás – hiperbárikus oxigén terápia szén-monoxid mérgezésben
  Sponzori előadás – Simkon Kft.
KMELLÁR BÉLA
Simkon Kft.
Shimadzu készülékek és szoftveres megoldások toxikológusok számára
  P.1 IGAZSÁGÜGYI TOXIKOLÓGIA
  P1-1 BALATONI ISTVÁN
Bűnügyi Szakértői- és Kutatóintézet, Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály
Aktuális kihívások a designer drogok azonosításában
  P1-2 1SÁRA-KLAUSZ GABRIELLA, 1VANNAI MARIANN, 1KÓCS TAMARA, 1FARKAS RÓBERT, 2ELEK ISTVÁN, 3KMELLÁR BÉLA, 1CSONKA RENÁTA, 1KELLER ÉVA, 1RÓNA KÁLMÁN
1Semmelweis Egyetem, ÁOK, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest; 2Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia, Budapest; 3Simkon Kft., Budapest
Klinikai és igazságügyi toxikológiai vizsgálatok LC/MS/MS analitikai rendszerben 2014-2015 évben
  P1-3 1POSTA JÁNOS, 2ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET
1Debreceni Egyetem Igazságügyi Orvostan, Debrecen, 2Budapest
Tisztább kép
  P1-4 DOBOS ADRIENN, KERNER ÁGNES, HIDVÉGI ELŐD, HEGYINÉ KEMENES KLAUDIA, SOMOGYI GÁBOR PÁL
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, Budapest
Szintetikus kannabinoidok emberi szervezetben keletkező metabolitjainak vizsgálata LC/MS/MS készüléken
  P1-5 ¹LAJTAI ANIKÓ, ¹LAKATOS ÁGNES, ¹SCHINDLER RÉKA, ²MAYER MÁTYÁS, ²PORPÁCZY ZOLTÁN
¹PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet, ²PTE Igazságügyi Orvostani Intézet
Gyógyszeres öngyilkosságok alakulása Dél-Dunántúlon

Poszterek:

C3-1 1HRÁCS KRISZTINA, 2,4SÁVOLY ZOLTÁN, 3BERNARD PEMMER, 3CHRISTINA STRELI, 2ZÁRAY GYULA, 1NAGY PÉTER
1SZIE Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő, 2ELTE Analitikai Kémia Tanszék, Budapest, 3Atominstitut, Vienna University of Technology, Bécs, 4MTA Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, Budapest
Nano Cink-oxid toxicitásának és felvételi viszonyainak vizsgálata egy szabadon élő növényi táplálkozású fonálféreg fajon, Xiphinema vuittenezi

C3-2 SZABÓ BORBÁLA, BAKONYI GÁBOR
Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék
Transzgenerációs és multigenerációs hatások jelentősége az ökotoxikológiában

C3-3 1GRÚZ ADRIENN, 1SZEMERÉDY GÉZA, 1SZABÓ RITA, 1KORMOS ÉVA, 1BUDAI PÉTER, 2LEHEL JÓZSEF
1Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet, Higiene Osztály, Keszthely, 2Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Élelmiszer- Higiéniai Tanszék, Budapest
Bütykös hattyúk (Cygnus olor) nehézfém-szennyezettségének vizsgálata tollmintákból

C3-4 1KOVÁCS RÓBERT, 1BAKOS KATALIN, 1REINING MÁRTA, 1APPL ÁDÁM, 1FERINCZ ÁRPÁD, 1HORVÁTH ÁKOS, 1CSENKI ZSOLT, 2METKA FILIPIC, 1URBÁNYI BÉLA
1Halgazdálkodási Tanszék, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Szent István Egyetem, Gödöllő 2Department of Genetic Toxicology and Cancer Biology, National Institute of Biology, Ljubljana
Különböző anti-neoplasztikus gyógyszermolekulák rövid és hosszú távú hatásának vizsgálata zebradánió (Danio rerio) modellen

C3-5 APPL ÁDÁM JÁNOS, STASZNY ÁDÁM, KOVÁCS RÓBERT, CSENKI ZSOLT, BAKOS KATALIN, GAZSI GYÖNGYI, KÖVESI JUDIT, FERINCZ ÁRPÁD, CSEPELI ANDREA, HORVÁTH ÁKOS, URBÁNYI BÉLA
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
Környezeti terhelések kimutathatósága zebradánió (Danio rerio) pikkelyen geometriai morfometriai módszerrel

C3-6 1PELYHE CSILLA, 1KÖVESI BENJÁMIN, 2ZÁNDOKI ERIKA, 1KOVÁCS BALÁZS, 1MÉZES MIKLÓS, 1BALOGH KRISZTIÁN
1Szent István Egyetem, Gödöllő, 2MTA-Kaposvári Egyetem, Kaposvár
Rövid távú trichotecénvázas mikotoxin-terhelés hatása pontyok (Cyprinus carpio L.) lipidperoxidációs és glutation redox paramétereire

C3-7 1SOMOSKŐI BENCE, 2KOVÁCS MELINDA, 1CSEH SÁNDOR
1SZIE-ÁOTK Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék, Budapest 2KE-ÁTK Élettani, Biokémiai és Állategészségügyi Intézet, Kaposvár
T-2 és fumonizin B1 mikotoxinok hatása egérembriók fejlődésére

C3-8 1VARRÓ PETRA, 1SOÓS REBEKA, 1BÓDI VERONIKA, 2KOVÁCS MELINDA, 1VILÁGI ILDIKÓ
1ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszék, Budapest, 2MTA-KE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport, Kaposvár
A fumonizin B1 mikotoxin közvetlen hatásai patkány in vitro idegrendszeri preparátumon

C3-9 VÁLICZKÓ ÉVA, MATTING ERIKA, ESDAILE DAVID J
CiToxLAB Hungary, Veszprém
Korreláció a csirkeszemen végzett in vitro és az in vivo szem irritációs tesztek között

C3-10 NAGY PÉTER, BAKONYI GÁBOR
SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattani és Állatökológiai Tanszék
Hírverés helyett hattyúdal – az Ökotoxikológus mesterképzés bemutatása

C4-1 HIDVÉGI ELŐD, DOBOS ADRIENN, HEGYINÉ KEMENES KLAUDIA, KERNER ÁGNES, SOMOGYI GÁBOR PÁL
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, Budapest
Szintetikus kannabinoidok fogyasztásának markerei vizeletminták GC/MS vizsgálata során

C4-2 KEMENES KLAUDIA, FÁBIÁN PÉTER, KERNER ÁGNES, SOMOGYI GÁBOR PÁL
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, Budapest
Vizeletminták ópiát- és ópioid-tartalmának meghatározása folyadékkromatográf-tömegspektrométerrel

C4-3 1SIJA ÉVA, 2BERKECZ RÓBERT, 2ZSIGRAI SÁRA, 2JANÁKY TAMÁS, 1KERESZTY ÉVA, 1VARGA TIBOR, 1INSTITÓRIS LÁSZLÓ
1SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet, Szeged, 2SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, Szeged
Módszerfejlesztés szintetikus kannabinoidok kimutatására vizeletből

C4-4 TAJTI LÁSZLÓ BALÁZS, KERNER ÁGNES, DOBOS ADRIENN, HEGYINÉ KEMENES KLAUDIA, SOMOGYI GÁBOR PÁL
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, Budapest
Post mortem hajminták vizsgálata során felmerülő problémák bemutatása – esettanulmány

C4-5 2SIROK DÁVID, 1PÁTFALUSI MÁRTA, 1SZELECZKY GÁBOR, 1SOMORJAI GYULA, 3GRESKOVITS DÁVID, 4MONOSTORY KATALIN
1ATRC Aurigon Toxikológiai Kutatóközpont Kft., Budapest, 2Toxi-Coop ZRt, Budapest, 3Meditop Gyógyszeripari Kft., Pilisborosjenő, 4MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
Érzékeny LC-MS/MS módszer az acetil-szalicilsav és a szalicilsav mérésére humán plazmában

C4-6 INSTITÓRIS LÁSZLÓ, ÁROK ZSÓFIA, SIJA ÉVA, VARGA TIBOR, KERESZTY ÉVA
SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet, Szeged
A kábítószerek és stimuláns designer drogok struktúrájának változása a droghasználattal gyanúsítottak körében 2008 és 2015 között Csongrád megyében

C4-7 POÓR MIKLÓS, NÉMETI BALÁZS, GREGUS ZOLTÁN
PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Toxikológia Tanszék, Pécs
Összefüggés a dimetil-arzenát redukciója és a GSTO1 aktivitása között patkánymáj citoszólban

Fotók