Tox’2018 – Program

2018. október 17. (szerda)
  10:00 REGISZTRÁCIÓ
  11:00 MTT KÖZGYŰLÉS
  12:00-13:00 EBÉD
  13.00-13:10 MEGNYITÓ
Hirka Gábor, az MTT elnöke
  13:10-14:05 NYITÓ ELŐADÁS
STOYCHO D. STOEV
Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University, Szófia, Bulgária
New Challenges Related to Multi-Mycotoxic Nature of Some Foodborn Mycotoxicoses and Underestimated Hazard for Animals or Humans
S1 14:05-16:50 ÉLELMISZER-TOXIKOLÓGIA
Elnök: Lehel József, Laczay Péter
S1-1 14:05-14:30 VÁSÁRHELYI ADRIENN
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Növényvédelmi Hatósági Osztály
Növényvédőszer-maradékok élelmiszereinkben
S1-2 14:30-14:55 NAGY ATTILA
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Koordinációs és Módszertani Laboratórium
Az egészségre ártalmas maradékanyag-szennyezettség nyomonkövetése élelmiszereinkben
S1-3 14:55-15:20 BORS EDINA
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Élelmiszer-forgalmazás Felügyeleti Osztály
Mi kerül a kosarunkba? Hamisított élelmiszerek nyomában
  15:20-15:50 SZÜNET
S1-4 15:50-16:10 PLEVA DÁNIEL, LÁNYI KATALIN, LEHEL JÓZSEF, DARNAY LÍVIA, LACZAY PÉTER
Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszer-higiéniai Tanszék
Potenciálisan rákkeltő hatású heterociklusos aminok keletkezése grillezett csirkehúsban
S1-5 16:10-16:30 1LEHEL JÓZSEF, 1DANKÓ DÁVID, 2BARTHA ANDRÁS, 1LACZAY PÉTER
1Állatorvostudományi Egyetem Élelmiszer-higiéniai Tanszék, 2Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi etológiai Tanszék
Biztonságos-e a tenger gyümölcsei fogyasztása?
S1-6 16.30-16:50 LÁNYI KATALIN, DARNAY LÍVIA, LÁSZLÓ NOÉMI, LEHEL JÓZSEF, LACZAY PÉTER
Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszer-higiéniai Tanszék, Budapest
Antibiotikum-maradványok sorsa és mennyisége különböző tejtermékekben
  16:50-17:15 SZÜNET
S2 17:15-19:30 MIKOTOXIKOLÓGIA
Elnök: Világi Ildikó, Mézes Miklós
S2-1 17:15-17:35 TARNAWA ÁKOS, KASSAI M. KATALIN, JOLÁNKAI MÁRTON
Szent István Egyetem, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő
Agroökológiai tényezők hatása a főbb gabonanövényeink fuzárium fertőzöttségére és mikotoxin tartalmára
S2-2 17:35-17:55 1,2MÉZES MIKLÓS, 2PELYHE CSILLA, 1KÖVESI BENJÁMIN, 2ZÁNDOKI ERIKA, 1,2BALOGH KRISZTIÁN
1Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék, Gödöllő,
2MTA-KE-SZIE Mikotoxinok az élelmiszerláncban kutatócsoport, Kaposvár-Gödöllő
T-2 toxin és deoxinivalenol együttes hatása a lipidperoxidációra és a glutation-redox rendszerre, valamint annak szabályozására brojlercsirkében
S2-3 17:55-18:20 1,2KOVÁCS MELINDA, 1,2SZABÓ ANDRÁS, 1SZABÓ-FODOR JUDIT, 1KÓCSÓ DÁNIEL, 3BALOGH KRISZTIÁN
1MTA-KE-SZIE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport, 2Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar,
3Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Fusarium toxinok alacsony dózisban kifejtett kölcsönhatása
S2-4 18:20-18:45 VILÁGI ILDIKÓ, VARRÓ PETRA, BÓDI VERA, SCHLETT KATALIN, SZŰCS ATTILA, RÁTKAI ERIKA ANIKÓ, SZENTGYÖRGYI VIKTÓRIA, DÉTÁRI LÁSZLÓ, TÓTH ATTILA, HAJNIK TÜNDE, PETHŐ MÁTÉ, CSIKÓS VIVIEN, DOBOLYI ÁRPÁD
Élettani és Neurobiológiai Tanszék, ELTE, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Fusarium toxinok idegrendszeri hatásának elemzése
S2-5 18:45-19:00 SZABÓ ISTVÁN, KOSZTYI EVELIN, KRISZT BALÁZS
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, és Környezetbiztonsági Intézet, Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék
Hazai anyatej minták mikotoxin szennyezettségének vizsgálata
S2-6 19:00-19:15 1POÓR MIKLÓS, 1FAISAL ZELMA, 2CSEPREGI RITA, 3LEMLI BEÁTA, 3KUNSÁGI-MÁTÉ SÁNDOR, 4SZENTE LAJOS
1PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs, 2PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs, 3PTE GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Pécs, 4CycloLab Kft., Budapest
Mikotoxin-ciklodextrin kölcsönhatások vizsgálata és gyakorlati hasznosíthatóságuk
S2-7 19:15-19:30 1FAISAL ZELMA, 1VÖRÖS VIRÁG, 2DERDÁK DIÁNA, 2LEMLI BEÁTA, 3BÁLINT MÓNIKA, 3HETÉNYI CSABA, 4CSEPREGI RITA, 5SUECK FRANZISKA, 5HUMPF HANS-ULRICH, 5CRAMER BENEDIKT, 1POÓR MIKLÓS
1PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs, 2PTE GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Pécs, 3PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Pécs, 4PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs, 5Westfälische Wilhelms-Universität, Münster
Ochratoxin A és 2’R-Ochratoxin A kölcsönhatásainak vizsgálata szérum albuminnal
  20:00 VACSORA
2018. október 18. (csütörtök)
C1 09:00-12:50 KÖRNYEZET- ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIA
Elnök: Oláh Béla, Vértesi Adél
C1-1 09:00-09:20 BALOGH ERNA, BOCK ILLÉS, CSENKI-BAKOS KATALIN, URBÁNYI BÉLA, CSENKI-BAKOS ZSOLT
Szent István Egyetem, MKK-AKI, Halgazdálkodási Tanszék
A zebradánió egyes szerveire gyakorolt toxikus hatás felderítése génexpressziós vizsgálattal
C1-2 09:20-09:40 KISS LOLA VIRÁG, SERES ANIKÓ, NAGY PÉTER
Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő
Különböző szemcseméretű cink-oxid toxicitása stimulált UV sugárzás alatt és az n-acetilcisztein toxicitás csökkentő hatása a Panagrellus redivivus fonálféreg fajra
C1-3 09:40-10:00 KOLEJANISZ RITA, SEBESTYÉN ISTVÁN, HIRKA GÁBOR
Toxi-Coop Toxikológiai Kutatóközpont Zrt., Balatonfüred
Aleochara bilineata (Coleoptera, Staphylinidae) reprodukciós toxicitási teszt iobc irányelv alapján végzett módszerbeállításának tapasztalatai
C1-4 10:00-10:20 1GARAI EDINA, 2GUBÓ EDUARD, 1CSENKI-BAKOS ZSOLT, 1CSENKI-BAKOS KATALIN, 1BALOGH ERNA, 1URBÁNYI BÉLA, 3PLUTZER JUDIT
1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő, 2Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 3Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest
Hormonhatású anyagok vizsgálata hígtrágya alapú öntözővizekben: az élesztőteszt és halteszt együttes alkalmazása
C1-5 10:20-10:40 1GUBÓ EDUARD, 1SZAKÁL PÁL, 2PLUTZER JUDIT
1Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyarovár., 2Országos Közegészségügyi Intézet, Víz-higiénés Osztály, Budapest
Ösztrogének és ösztrogénhatású gyógyszerek jelenlétének vizsgálata tejelő-szarvasmarha telepek hígtrágyájában
  10:40-11:10 SZÜNET
C1-6 11:10-11:30 FLEIT ERNŐ
CASTER BRONZ Kft. Budapest
Fémek visszanyerése hulladékokból biohidrometallurgiai eszközökkel
C1-7 11:30-11:50 1KŐVÁGÓ CSABA, 2MÁJLINGER KORNÉL, 1LEHEL JÓZSEF
1Állatorvostudományi Egyetem, Budapest, 2Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
Egészség és környezet: az ívfény által keltett szervetlen emisszió (irodalmi és technológiai áttekintés)
C1-8 11:50-12:10 1KŐVÁGÓ CSABA, 2MÁJLINGER KORNÉL, 1LEHEL JÓZSEF
1Állatorvostudományi Egyetem, Budapest, 2Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
Ívfény által keltett szervetlen emisszió toxiko-kinetikájának vizsgálata állatmodellben
C1-9 12:10-12:30 1HÁHN JUDIT, 2TÓTH GERGŐ, 2SZOBOSZLAY SÁNDOR, 2KRISZT BALÁZS
1Szent István Egyetem, Regionális Egyetemi Tudásközpont, 2Szent István Egyetem, Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék
Peszticid hatóanyagok és készítmények komplex biológiai hatásai
C1-10 12:30-12:50 1,2BORDÓS GÁBOR, 1PALOTAI ZOLTÁN, 1MICSINAI ADRIENN, 2KRISZT BALÁZS, 2SZABÓ ISTVÁN, 2SZOBOSZLAY SÁNDOR
1WESSLING Hungary Kft., Budapest, 2SzIE MKK Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő
Mikroműanyagok édesvízi ökoszisztémákban
  12:50-14:00 EBÉDSZÜNET
C2 14:00-15:25 IGAZSÁGÜGYI TOXIKOLÓGIA
Elnök: Institoris László, Hidvégi Előd
C2-1 14:00-14:20 SÁRA-KLAUSZ GABRIELLA, SZABÓ-KÓCS TAMARA, KELLER ÉVA, RÓNA KÁLMÁN
Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
Post mortem igazságügyi toxikológia intézetünkben
C2-2 14:20-14:35 HIDVÉGI ELŐD, JENEI NIKOLETT, DOBOS ADRIENN, KERNER ÁGNES, RÉVÉSZ-SCHMEHL HAJNAL, TAJTI LÁSZLÓ BALÁZS, HORVÁTH ÁGNES, SÜVEGH GÁBOR
NSZKK Országos Toxikológiai Intézet
A designer drogok fogyasztásának tendenciái az NSZKK toxikológiai szakértői intézet adatai alapján
C2-3 14:35-14:55 1SIJA ÉVA, 2BERKECZ RÓBERT, 1INSTITÓRIS LÁSZLÓ, 2KÖRMÖCZI TÍMEA, 1KERESZTY ÉVA
1SZTE AOK Igazságügyi Orvostani Intézet, 2SZTE AOK Orvosi Vegytani Intézet
Szintetikus kannabinoidok in vitro és in vivo képződő metabolitjainak vizsgálata
C2-4 14:55-15:10 MAYER MÁTYÁS
PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet
Gyors analízis a sürgősségi betegellátás támogatására
C2-5 15:10-15:25 Szponzori előadás
BARTHA RICHARD
Waters Kft.
A Waters igazságügyi toxikológiai feladatokra alkalmas LC-MS rendszereinek áttekintése
C2-6 15:25-15:40 ROMPOS ÉVA
NSZKK Kábítószervizsgáló Szakértői Intézet
Új lehetőségek a lefoglalt kábítószerek analitikai vizsgálatában
  15:40-15:50 SZÜNET
  15:50-17:00 KLINIKAI TOXIKOLÓGIA
Elnök: Pap Csaba Zsolt
C3-1 15:50-16:10 URBÁN ILDIKÓ, ELEK ISTVÁN
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia
Egy ritka mérgezés margójára
C3-2 16:10-16:25 ÁGOSTON VIKTOR ANTAL
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia
Csattanó maszlag: sámánisztikus szertartásoktól a gulyáslevesig
C3-3 16:15-16:40 BAKOS ÁGNES, ELEK ISTVÁN
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia
Ciánmérgezés a klinikus szemével
C3-4 16:40-17:00 PAP CSABA ZSOLT
Péterfy Sándor utcai Kórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia
A misztikus fa
C4 17:00-18:00 POSZTER SZEKCIÓ I.
Elnök: Nagy Péter
  C4-1 1BÓDI VERONIKA, 1VARRÓ PETRA, 1TÓTH ATTILA, 1CSIKÓS VIVIEN, 1DOBOLYI ÁRPÁD, 2SEBESTYÉN ISTVÁN, 1VILÁGI ILDIKÓ
1ELTE, Biológia Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tanszék, Budapest, 2Toxi-Coop Zrt, Budapest
A deoxynivalenol mikotoxin rövid- és hosszútávú idegrendszeri hatásainak vizsgálata patkányon
  C4-2 1DEMETER IMRE, 2BALOG ADALBERT, 1SÁROSPATAKI MIKLÓS
1Szent István Egyetem, MKK, Állatani és Állatökológiai Tanszék, 2Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki és Humántudományok Kar, Kertészmérnöki Tanszék
Az akaricidként használható LICL hatása a háziméhekre (Apis mellifera)
  C4-3 1KEREKES FLÓRA, 2ALESSIO CARLETTI, 1CSENKI-BAKOS ZSOLT, 1GARAI EDINA, 2PAULO J. GAVAIA
1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő, 2Centre of Marine Sciences, University of Algarve, Campus de Gambelas, Faro
Mikroalgafajok oszteotoxikus hatásának screening vizsgálata zebradánión (Danio rerio)
  C4-4 1KÖVESI BENJÁMIN, 1PELYHE CSILLA, 2ZÁNDOKI ERIKA, 1MÉZES MIKLÓS, 1BALOGH KRISZTIÁN
1Szent István Egyetem, Gödöllő, 2MTA-KE-SZIE Mikotoxinok az élelmiszerláncban Kutatócsoport, Kaposvár-Gödöllő
Szterigmatocisztin hatása az antioxidáns rendszer szabályozására pontyban rövidtávú toxinexpozíciót követően
  C4-5 1KULCSÁR SZABINA, 2KÖVESI BENJÁMIN, 1,2MÉZES MIKLÓS, 1,2BALOGH KRISZTIÁN, 1ZÁNDOKI ERIKA, 2ANCSIN ZSOLT
1MTA-KE-SZIE Mikotoxinok az élelmiszerláncban Kutatócsoport, Kaposvár-Gödöllő, 2Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék, Gödöllő
Egyes fusarium mikotoxinok együttes hatásának vizsgálata a baromfi lipidperoxidációs folyamataira és glutation rendszerére
  C4-6 POMOTHY JUDIT MERCÉDESZ, BARNA RÉKA FANNI, PÁSZTINÉ GERE ERZSÉBET
Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
A quercetin védő hatásának vizsgálata rövidtávú don kezelést követően IPEC-J2 sejtvonalon
  C4-7 1RISA ANITA, 1RÁCZ ORSOLYA RÉKA, 1BALÁZS ADRIENN, 2VARGA EMESE, 1CSERHÁTI MÁTYÁS, 1KRISZT BALÁZS
1SZIE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő, 2SZIE Élelmiszerminőségi, -biztonsági és TáplálkozástudományiKutatási Központ, Budapest
Étkezési gombák termőközegéből izolált baktériumtörzsek mikotoxin-bontó képességének vizsgálata
  C4-8 SZABÓ BORBÁLA, SERES ANIKÓ, BAKONYI GÁBOR
Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő
A trebon 30 EC inszekticid transz- és multigenerációs hatásai a folsomia candida (collembola) növekedésére és szaporodására
  C4-9 1SZEMERÉDY GÉZA, 1SZABÓ RITA, 2LEHEL JÓZSEF, 1BUDAI PÉTER
1Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet, 2Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszer-higiéniai Tanszék
A réz-szulfát és a Cyren EC interakciós toxicitásának vizsgálata madárembriókban
  C4-10 1TÓTH GERGŐ, 2HÁHN JUDIT, 1KRISZT BALÁZS, 1RADÓ JÚLIA, 1RISA ANITA, 1BALÁZS ADRIENN, 1SZOBOSZLAY SÁNDOR
1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék, Gödöllő, 2Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Regionális Egyetemi Tudásközpont, Gödöllő
A Balaton és befolyóinak ökotoxikológiai állapotvizsgálata
  C4-11 1VARRÓ PETRA, 1BÓDI VERONIKA, 1TÓTH ATTILA, 1PETHŐ MÁTÉ, 1HAJNIK TÜNDE, 2SEBESTYÉN ISTVÁN, 1VILÁGI ILDIKÓ
1ELTE, Biológia Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tanszék, Budapest, 2Toxi-Coop Zrt, Budapest
A Zearalenon mikotoxin rövid- és hosszútávú idegrendszeri hatásainak vizsgálata patkányon
  C4-12 1SZABÓ RITA, 1JUDI ROLAND, 1SZEMERÉDY GÉZA, 2LEHEL JÓZSEF, 1BUDAI PÉTER
1Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet, 2Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszer-higiéniai Tanszék
Amega gyomirtó szer, valamint a réz és a kadmium interakciós vizsgálata házityúk embriókon a korai fejlődési stádiumban
C5 17:00-18:00 POSZTER SZEKCIÓ II.
Elnök: Sebestyén István
  C5-1 1BAKOS ÁGNES, 2KOVÁCS DÓRA, 2LECZKI KRISZTINA, 2MEZŐ NIKOLETTA, 3SZOMBATH ÁGNES, 1ELEK ISTVÁN
1Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia, 2Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Toxikológiai Labor, 3Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Központi Anestheziológia és Intenzív Terápiás Osztály
A dialízis idő becslése etilénglikol mérgezés esetén
  C5-2 BARNA RÉKA FANNI, POMOTHY JUDIT, PÁSZTINÉ GERE ERZSÉBET
Állatorvostudományi Egyetem Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, Budapest
Szelektív matriptáz inhibitorok biztonságos alkalmazásának vizsgálata IPEC-J2 bélhámsejteken
  C5-3 1DÉRI MÁTÉ, 1KISS ÁDÁM FERENC, 1BENE SÁRA, 1GABRI EVELYN, 1MANGÓ KATALIN, 2SZAKÁL-TÓTH ZSÓFIA, 2SAX BALÁZS, 3NÉMETH ENDRE, 2MERKELY BÉLA, 1MONOSTORY KATALIN
1MTA TTK, Enzimológiai Intézet, Metabolikus Gyógyszer-kölcsönhatások Kutatócsoport, Budapest, 2Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, 3Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest
A CYP3A enzimek szerepe a tacrolimus eliminációjában szívtranszplantált betegeknél
  C5-4 SHAUNA GREANEY, LÁNYI KATALIN, PLEVA DÁNIEL, LACZAY PÉTER
Állatorvostudományi Egyetem Élelmiszer-higiéniai Tanszék, Budapest
Rákkeltő heterociklusos aminok keletkezése étolajokban és étkezési zsírokban
  C5-5 JAKAB DÓRA ORSOLYA, PAP CSABA ZSOLT, BAKOS ÁGNES, ELEK ISTVÁN
Péterfy Sándor utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ – Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia
Paracetamol mérgezés terhességben

  C5-6 JENEI NIKOLETT, DOBOS ADRIENN, SÜVEGH GÁBOR
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, Budapest
Fentanil-származékok és bomlástermékeik kimutatása vérből és vizeletből UHPLC/MS/MS (LC/MS/MS) rendszeren
  C5-7 KISS ÁDÁM, TÓTH KATALIN, GABRI EVELYN, MANGÓ KATALIN, DÉRI MÁTÉ, MEZEI RÉKA, MONOSTORY KATALIN
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
Kvantitatív módszer a citokróm P450 gének kópiaszám-meghatározására
  C5-8 1KÖRMÖCZI TÍMEA, 2KOVÁCS ORSOLYA, 3SAMAVATI REZA, 4SIJA ÉVA, 2GÁSPÁR RÓBERT, 1BERKECZ RÓBERT
1Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Vegytani Intézet, 2Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, 3Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, 4Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Igazságügyi Orvostani Intézet
Májperfúziós ex vivo vizsgálat lehetőségei a dizájner drog metabolit kutatásban
  C5-9 1LAKATOS ÁGNES, 1LAJTAI ANIKÓ, 1LELOVICS VANESSZA 2MAYER MÁTYÁS, 2KUZMA MÓNIKA, 1MISETA ATTILA
1PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet, 2PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet (Pécs)
Gyógyszer abúzus tragikus esete a toxikológiai laboratórium szemszögéből
  C5-10 1MOHOS VIOLETTA, 2BENCSIK TÍMEA, 1BODA GABRIELLA, 1POÓR MIKLÓS
1PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs, 2PTE GYTK Farmakognóziai Intézet, Pécs
Kaszticin, ipriflavon és rezveratrol kölcsönhatásainak vizsgálata szérum albuminnal, valamint CYP2C9 és CYP3A4 biotranszformációs enzimekkel
  C5-11 PÁNOVICS ATTILA, MOHOS VIOLETTA, POÓR MIKLÓS
PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs
Quercetin és metabolitjainak hatása a xantin és a 6-merkaptopurin xantin-oxidáz általi biotranszformációjára
  C5-12 POSTA JÁNOS1, KELEMEN BALÁZS2, VLADÁR ANITA2, LISZTES ERIKA3, KULIN FLÓRA2, THOMAS VOEST4, BÍRÓ TAMÁS3, TÓTH ISTVÁN BALÁZS2
1Debreceni Egyetem Klinika Központ, Igazságügyi Toxikológia Laboratórium, Igazságügyi Orvostani Intézet, Debrecen, 2Debreceni Egyetem ÁOK, Élettani Intézet, 3Debreceni Egyetem ÁOK, Immunológiai Intézet, 4Laboratory of Ion Channel Research, Department of Cellular and Molecular Medicine and TRP Research Platform Leuven (TRPLe), KU Leuven, Leuven
Az illékony anesztetikumok gátolják a TRPM3 ioncsatornát?
  C5-13 RÉVÉSZ-SCHMEHL HAJNAL, HORVÁTH ÁGNES, HIDVÉGI ELŐD, SÜVEGH GÁBOR
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Toxikológiai Szakértői Intézet, Budapest
Δ9-Tetrahidrokannabinol és bomlástermékeinek kimutatása plazmából és a módszer validálása GC-MS/MS rendszeren
  C5-14 SZÉKELY ZSUZSA, DOBOS ADRIENN, SÜVEGH GÁBOR
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ –Toxikológiai Szakértői Intézet
LSD és N-benzoil-metoxi (NBOMe) csoportot tartalmazó vegyületek és bomlástermékeik kimutatása vér- és vizeletmintákból UHPLC/MS/MS (LC/MS/MS) rendszeren
  C5-15 SZÍJJÁRTÓ JÓZSEF, LÁNYI KATALIN, PLEVA DÁNIEL, LACZAY PÉTER Állatorvostudományi Egyetem Élelmiszer-higiéniai Tanszék, Budapest
Street food: mit eszünk a gírosszal? – élelmiszerek kémiai biztonsága
  C5-16 1VÖRÖS VIRÁG, 1FAISAL ZELMA, 2DERDÁK DIÁNA, 2LEMLI BEÁTA, 3BÁLINT MÓNIKA, 3HETÉNYI CSABA, 4CSEPREGI RITA, 1POÓR MIKLÓS
1PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs, 2PTE GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Pécs, 3PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Pécs, 4PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs
Dihidrocitrinon kölcsönhatásának vizsgálata szérum albuminnal
  18:15-19:00 MTT KÖZGYŰLÉS
Helyszín: Beatrix terem
  20:00 GÁLAVACSORA
2018. október 19. (péntek)
P1 09:00-12:00 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Elnök: Hermann Ildikó, Lehoczky Ildikó
P1-1 09:00-09:25 GÁTY SZABOLCS
CiToxLAB Hungary, Veszprém
A minőségbiztosítási egység (MBE) által végzett ellenőrzések GLP környezetben
P1-2 09:25-09:50 SEBESTYÉN ISTVÁN
Toxi-Coop Zrt, Balatonfüred
Hatóanyagok bőrszenzibilizációs potenciáljának értékelése in vitro vizsgálatok eredményei alapján
  09:50-10:30 SZÜNET
P1-3 10:30-11:25 SZALLER ZOLTÁN
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Budapest
Kalibrálás, kvalifikálás, validálás
P1-4 11:25-12:00 KARSAI FERENCNÉ
Nemzeti Akkreditáló Hatóság, Budapest
Integrált minőségirányítási rendszerek a laboratóriumi munkában (akkreditáció, GLP, GMP)
  12.00-12:10 Zárszó
Hirka Gábor, az MTT elnöke
  12:10 EBÉD